Vakbondsleden stemmen ruimschoots voor 2,5 jarige cao Doe-Het-Zelf

Leden van CNV en FNV stemmen in ruime meerderheid voor de nieuwe cao voor Doe-Het-Zelf-medewerkers. Beide vakbonden hebben afgelopen jaar nauw samengewerkt in aanloop naar de nieuwe cao. In de cao is afgesproken dat het gehele loongebouw komende 30 maanden meegroeit met de ontwikkeling van het wettelijk minimum loon.

Ruime meerderheid stemt voor

Met meer dan 90% voorstemmen bij beide vakbonden kan de nieuwe cao voor Doe-Het-Zelf-medewerkers op brede steun rekenen. En we zijn er blij mee dat de gezamenlijke inzet van de kaderleden van CNV en FNV op zoveel steun kon rekenen. Met de cao, en de werkafspraken die zijn gemaakt, is een serieuze stap gezet om het werk in de Doe-Het-Zelf-winkels aantrekkelijk te houden.

De komende jaren gebruiken we om te werken aan betere roosters, een regeling voor duurzame inzetbaarheid en onderzoeken we mogelijkheden om meer bedrijven in de sector onder deze cao te krijgen (werkingssfeer).

Wat is er afgesproken in de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao)?

 • Loon: de lonen gaan per 1 januari omhoog met 7,7% voor de hoogste loonschalen tot 13% voor de laagste loonschalen. Voor de meeste doe-het-zelf-medewerkers zal de loonstijging tenminste 10% zijn.
 • De loonschalen worden twee keer per jaar aangepast aan de stijging van het wettelijk minimumloon.
 • Bovenop de stijging van de cao-lonen op 1 januari, stijgt het loondeel dat je meer verdient dan het cao-loon in je schaal met 0,5%.
 • Op 1 januari 2026 wordt de afstand tussen de basislonen (21 jaar) met 1% extra vergroot. Hierdoor stijgen alle lonen extra bovenop de reguliere loonstijging.
 • Zondagtoeslag: de zondagtoeslag blijft 75% tot 1 januari 2026, daarna gaat deze omlaag naar 50%.
 • Er komt een minimale reiskostenvergoeding van 18 cent per kilometer, vanaf 10 kilometer afstand. Bestaande reiskostenregelingen die beter zijn blijven bestaan.
 • De wachtdagen bij ziekte verdwijnen.
 • Alle tijd die je besteedt aan je werk is betaalde tijd.
 • De komende twee-en-een-half jaar willen werkgevers en vakbonden - samen met de leden - werken aan:
  • Een sociaal rooster waar medewerkers meer regie over hun tijd krijgen.
  • Een regeling voor duurzame inzetbaarheid, zodat je werk beter past bij de fase van je leven (kinderen, studie, pensioenleeftijd etc.)
  • Een bredere werkingssfeer voor de cao, zodat bijvoorbeeld ook collega's bij webwinkels niet minder verdienen

Hoe gaan we nu verder?

Per 1 januari gaat de nieuwe cao in, en daarmee ook eerste de loonsverhogingen, daarna stijgt het hele loongebouw ieder half jaar mee met de ontwikkeling van het wettelijk minumumloon. Zowel de afspraken in de cao als de wijze waarop we dit cao-proces zijn ingegaan is relatief nieuw. De vakbonden hebben nauw samengewerkt en tijdens het onderhandelingsproces zowel leden als niet-leden betrokken bij belangrijke kwesties die op tafel lagen. Dit deden we door tussentijds peilingen uit te voeren onder leden en niet-leden.

Komende tijd gaan we aan de slag met een aantal werkafspraken die we voor de komende tweeëenhalf jaar hebben gemaakt:
 • werken aan betere roosters
 • een regeling voor duurzame inzetbaarheid
 • werkingssfeer van de cao (welke bedrijven vallen onder deze cao)
Om met die afspraken aan de slag te gaan stellen we graag een groep vakbondsleden van beide vakbonden samen om mee te werken. De inbreng van de werkvloer is belangrijk om goede afspraken te kunnen maken. Ben je lid van de vakbond en heb je interesse om mee te doen? Laat het ons weten. Je reiskosten worden vergoed en je krijgt hier betaald verlof voor van je werkgever. Interesse: mail of app ons.

Tot slot, grote dank aan onze kaderleden voor hun inzet tijdens de onderhandelingen.


Met vriendelijke groet,

Sietske Smit, bestuurder FNV Handel (sietske.smit@fnv.nl, 06 5161 0344)
Erik Honkoop, bestuurder CNV Vakmensen (e.honkoop@cnvvakmensen.nl, 06 5132 0918)

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error