Stemmen: Cao-resultaat voor Doe-Het-Zelf-medewerkers

Vakbonden CNV en FNV hebben een resultaat bereikt voor een nieuwe 2,5-jarige cao voor Doe-Het-Zelf-medewerkers. De loonstijging per 2024: tussen de 7,7 en 13% in het nieuwe jaar. Daarna stijgen de lonen mee met de verhoging van het wettelijk minimumloon. De 75% zondagstoeslag blijft nog twee jaar, de ziektedagen verdwijnen. We willen dit resultaat aan onze leden voorleggen: het is aan jullie om hierover te stemmen.

Je stem uitbrengen kan via de knoppen onder in de nieuwsbrief.

Wat is het resultaat waarover je kunt stemmen?

Samengevat leggen CNV en FNV het volgende voor:
 • Loon: de lonen gaan per 1 januari omhoog met 7,7% voor de hoogste loonschalen tot 13% voor de laagste loonschalen. Voor de meeste doe-het-zelf-medewerkers zal de loonstijging tenminste 10% zijn.
 • De loonschalen worden twee keer per jaar aangepast aan de stijging van het wettelijk minimumloon.
 • Bovenop de stijging van de cao-lonen op 1 januari, stijgt het loondeel dat je meer verdient dan het cao-loon in je schaal met 0,5%.
 • Op 1 januari 2026 wordt de afstand tussen de basislonen (21 jaar) met 1% extra vergroot. Hierdoor stijgen alle lonen extra bovenop de reguliere loonstijging.
 • Zondagtoeslag: de zondagtoeslag blijft 75% tot 1 januari 2026, daarna gaat deze omlaag naar 50%.
 • Er komt een minimale reiskostenvergoeding van 18 cent per kilometer, vanaf 10 kilometer afstand. Bestaande reiskostenregelingen die beter zijn blijven bestaan.
 • De wachtdagen bij ziekte verdwijnen.
 • Alle tijd die je besteedt aan je werk is betaalde tijd.
 • De komende twee-en-een-half jaar willen werkgevers en vakbonden - samen met de leden - werken aan:
  • Een sociaal rooster waar medewerkers meer regie over hun tijd krijgen.
  • Een regeling voor duurzame inzetbaarheid, zodat je werk beter past bij de fase van je leven (kinderen, studie, pensioenleeftijd etc.)
  • Een bredere werkingssfeer voor de cao, zodat bijvoorbeeld ook collega's bij webwinkels niet minder verdienen
Het volledig resultaat vind je in de bijlage. Begin dit jaar stegen de lonen in de Doe-Het-Zelf met gemiddeld 9% (10% voor de lagere treden en zo'n 8% voor de hogere treden.) We hebben daarmee een duidelijke positieve loonontwikkeling te pakken. We leggen dit resultaat aan de leden voor omdat we denken dat dit het maximale is wat er met onderhandelen is te bereiken voor doe-het-zelf-medewerkers.

Hoe verliepen de onderhandelingen?

Die waren niet eenvoudig. Er is veel concurrentie van webwinkels, de toekomst is onzeker, maar tegelijkertijd zien werkgevers wel dat de lonen structureel beter moeten om goede mensen in dienst te krijgen en te houden. De zondagtoeslag was een groot discussiepunt. Die blijft nog twee jaar op 75%.

We hebben op de peilingen over de toeslag en de inzet op zondag goede reacties ontvangen, bedankt voor het invullen! Deze hebben er aan bijgedragen dat het verlagen van de toeslag is uitgesteld naar 2026.

Stijgt het wettelijk minimumloon, dan stijgen alle cao-lonen

Winst is dat de lonen de komende twee jaar blijven meestijgen met de stijging van het wettelijk minimumloon. Het wettelijk minimumloon gaat meestal twee keer per jaar omhoog, afhankelijk van de inflatie. In de cao is afgesproken dat de afstand tussen dit wettelijk minimumloon en de eerste loontrede (21 jaar) in iedere loonschaal een vast percentage is. Voor de treden is bij iedere loonschaal een vast bedrag gekozen.

Stijgt het wettelijk minimumloon, dan stijgen dus alle lonen. Het deel van het salaris dat je boven je loonschaal verdient, wordt daarnaast ieder jaar verhoogd met 0,5%. Ook winst is dat de wachtdagen bij ziekte verdwijnen. Dit betekent dat ziek zijn niet langer ten koste gaat van je vrije dagen. 

Met werkgevers is afgesproken de komende jaren niet alleen naar loon te kijken, maar de cao meer 'volwassen' te maken. Dit betekent: betere afspraken voor de roosters, zodat je werk makkelijk kunt aanpassen aan je prive.

Het betekent ook dat we aan de slag gaan met 'duurzame inzetbaarheid'. Ofwel: zijn er momenten in je leven waarop je even wat minder of juist wat meer wilt werken. We willen afspraken maken om het makkelijker te maken je werk aan te passen aan je leven: bijvoorbeeld als je kinderen opvoedt, wilt studeren, of minder wilt gaan werken omdat je ouder wordt. Deze afspraken willlen we komende twee-en-half jaar - samen met onze leden - verder uitwerken.

Een paar voorbeelden

Wat is je loonstijging per 1 januari 2024? Hieronder vind je een paar voorbeelden om de loonstijging te illustreren (Let op: fouten voorbehouden). De volledige loontabel vind je in de bijlage.
 1. Je werkt twee jaar in de Doe-Het-Zelf, je zit in loonschaal 2, trede 2.
  • Je maandloon van 2010,- gaat 11,8% omhoog naar 2248,-.
  • Ga je naar trede 3, dan stijgt je maandloon met 20 euro extra.
 2. Je werkt tien jaar in de Doe-Het-Zelf, je zit in loonschaal 4, trede 7.
  • Je maandloon van 2255,- gaat 10,0% omhoog naar 2483,-.
 3. Je werkt vijf jaar in de Doe-Het-Zelf, je zit in loonschaal 5. Je maandloon is 2600,-.
  • Het maximale loon in loonschaal 5 is 2425,-, dit gaat omhoog met 8,7% naar 2637,-.
  • Het overige deel (2600 - 2425 = 175) stijgt met 0,5% en wordt 176, zodat je maandloon uitkomt op 2813,-.
  • Je totale loonstijging is daarmee 8,2%.
 4. Je bent 20 en je zit in loonschaal 3.
  • Je maandloon van 1595,- gaat met 11,8% omhoog naar 1783,-. Zodra je 21 bent stijgt je loon naar 2229,-
 5. Je bent 17 en je zit in loonschaal 1.
  • Je uurloon stijgt van 4,79 naar 6,64. Dat is 39% meer. Je gaat namelijk het loon van een 18-jarige verdienen.

Met vriendelijke groet,

Erik Honkoop
Onderhandelaar vakbond CNV Vakmensen

Downloads