Stand van zaken overleg cao Drogisterij

Inmiddels heeft er op 30 januari een vervolggesprek plaatsgevonden met werkgevers. Omdat het bod niet voldoende was hebben we een nieuwe afspraak gepland op 9 februari. Ook dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden.

Korte toelichting

Het laatste bericht dat jullie hebben ontvangen, was na het overleg in december. Het bod van werkgevers is toen besproken tijdens een teams-vergadering en tijdens dit overleg is ook kort de actiebereidheid gepolst.

Medewerkers bij Etos zijn actief geweest in een actietraject en uiteindelijk heeft deze inzet resultaat gehad. 
Bij het overleg van 9 februari was van de werkgevers alleen Etos aanwezig, vandaar dat het eindbod dat er nu ligt enkel geldt voor medewerkers werkzaam bij eigen filialen van Etos. AS Watson heeft besloten niet aan te sluiten bij het verbeterde eindbod zoals door Etos is voorgesteld.

Eindbod Etos

Zoals eerder aangegeven is er in december een eindbod voorgelegd met een nieuw loongebouw, waarin loonsverhogingen zijn opgenomen.
Voor CNV Vakmensen was dit loonbod onvoldoende. Medewerkers van Etos hebben dit ondersteund en door het aansluiten bij de acties dit ook kenbaar gemaakt aan werkgever.
Het verbeterde eindbod dat 9 februari is toegelicht, is daarmee het resultaat van acties en onderhandeling. Werknemers werkzaam bij Etos krijgen in het nieuwe loongebouw een extra verhoging van 2% op de min. en max. schalen vanaf 21 jaar. Dit betekent dat in alle functies de schalen vanaf 21 jaar met in totaal 5% worden verhoogd. De eerste verhoging is zichtbaar in salaris van januari en de aanvullende 2% extra zal te zien zijn in het salaris van februari. Het betreft hiermee een voorstel voor een cao Etos, vanaf 1 januari 2023 tot 1 juli 2023. 
De bedoeling is dat er waarschijnlijk in mei gestart wordt met onderhandelingen over een nieuwe cao, waarin ook andere onderwerpen aan bod komen.

Stemming

Zoals altijd is het nu aan de leden om hier hun mening over te geven. Het resultaat wat nu voorligt, is bereikt door de inzet van de medewerkers en de onderhandelingen. Doordat werkgever het als een eindbod neerlegt, wordt hiermee aangegeven dat er uiterste is wat werkgever kan bieden. Het resultaat is een verbetering op eerder aanbod, dus neem je kans en geef je mening.
LET OP! De stemming is alleen geldig voor medewerkers van Etos eigen filialen.

Klik hier voor de stemming. Stemmen kan tot 22 februari 12.00 uur

De cao onlline

Op de cao-pagina van de Drogisterijbranche kun jij het hele cao-proces volgen. Reageer of je stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject. Ga direct naar jouw cao-pagina. Als je deze nieuwsbrief per post ontvangt ga je naar www.cnvvakmensen.nl/caos en vul dan Drogisterij in het zoekveld. In de tijdsbalk kan je bij stemmen je stem uitbrengen.
Maak gebruik van deze optie en wijs ook je collega's erop. Je hoeft geen lid te zijn om mee te kijken en te doen. Meebeslissen is uiteraard alleen voor leden, dus voor jou!

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, neem contact op via mail of telefonisch.

Kitty Huntjens
CNV Vakmensen
k.huntjens@cnvvakmensen.nl
06-47826877