HEMA wil zonder eigen cao én zonder vakbonden verder! Geef jouw mening!

Afgelopen week hebben vakbonden opnieuw een overleg met HEMA gehad. Doel was, om te vernemen hoe jouw werkgever nu verder wilt met de eigen cao in relatie tot de hun gewenste overgang naar de cao Retail Non-Food. Dit werd een zeer teleurstellend en kort overleg! We vragen jouw mening in een korte vragenlijst!

We zijn wel nodig voor overgangsmaatregelen

HEMA heeft de eigen cao, die tot 1 januari 2023 loopt, opgezegd. Maar omdat deze onderdeel uitmaakt van een groot gedeelte van de individuele arbeidscontracten bij HEMA kunnen de betreffende medewerkers hier oneindig lang rechten aan blijven ontlenen. Denk dan bijvoorbeeld aan de afspraak op basis waarvan je twee maal per jaar de verhogingen van het Wettelijk Minimum Loon (WML) krijgt of de afspraak die de toeslagen regelt voor het werken op inconveniënte uren/dagen. Met andere woorden, als HEMA over gaat naar de cao Retail Non-Food blijft de HEMA cao van toepassing. Tenzij…

óf HEMA met vakbonden een overgangsregeling afspreekt waardoor medewerkers geen rechten meer kunnen ontlenen aan de eigen HEMA cao óf met iedere medewerker individueel een gewijzigde arbeidsovereenkomst wordt overeengekomen waardoor alleen de Retail Non-Food cao van toepassing zal worden.

HEMA wilt natuurlijk het liefst die overgangsregeling met vakbonden afspreken, want anders moeten ze afspraken proberen te maken met alle medewerkers individueel.   

Bedrijfseigen regelingen zonder vakbonden

Als die overgangsregeling er vervolgens is, wil jouw werkgever bedrijfseigen regelingen maken die als aanvullende arbeidsvoorwaarden, de plusjes, bovenop de cao Retail Non-Food gaan gelden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een reiskostenregeling, extra verlofdagen en dergelijke…Echter, HEMA heeft aangegeven dat het vakbonden hier dan niet bij nodig heeeft. Daarmee zorgt jouw werkgever ervoor dat zij zelf de inhoud kunnen bepalen van die bedrijfseigen regelingen, deze kunnen schrappen dan wel aanpassen wanneer zij dat willen, en dat ‘lastige’ vakbonden geen rol meer spelen.

HEMA probeert hiermee de invloed van vakbonden, waaronder dus die van CNV Vakmensen, te minimaliseren!

Teken niet zomaar

Als HEMA jou individueel vraagt om in te stemmen met een ander arbeidsvoorwaardenpakket, en dit kan gaan gebeuren, teken dit dan niet zo maar. Ik raad je aan om dan altijd eerst met ons contact op te nemen.

Samenvattend...

HEMA heeft dus één of meerdere vakbonden nodig om voor de betreffende werknemerspopulatie in één keer te regelen dat de van toepassing zijnde eigen cao wordt ontmanteld en medewerkers straks niet naar hartenlust kunnen gaan shoppen in de eigen HEMA cao. Vervolgens wenst jouw werkgever geen afspraken met vakbonden te maken over de plusjes voor medewerkers, bovenop de Retail Non-Food cao. Dat doen ze liever zonder constructief kritische partijen. Even afgezien van of het überhaupt wenselijk is om overgangsmaatregelen af te spreken waardoor medewerkers geen rechten meer kunnen ontlenen aan de eigen HEMA cao, is de vervolg vraag ook of we ons hiervoor laten lenen…Immers…jouw werkgever sluit daarna de deur voor vakbondsinvloeden binnen het bedrijf.

Spreek je uit!

Wat vind jij van de handelswijze van jouw werkgever HEMA? Heb je liever een eigen HEMA cao of vind je het prima als je onder de Retail Non-Food cao gaat vallen. Vind jij het goed als CNV Vakmensen een overgangsregeling met HEMA afspreekt waardoor medewerkers geen rechten meer kunnen ontlenen aan de eigen HEMA cao? Vind jij het okay als HEMA de vakbonden passeert bij het maken van bedrijfseigen regelingen? Praat hierover met jouw collega’s! Via de link kom je bij een korte enquête waarmee jij en jouw collega’s, dus zowel leden als niet-leden, zich kunnen uitspreken over de houding en plannen van HEMA. Wil je dit doen voor 9 januari 2023?

Klik hier voor de mini-enquête (3 vragen) >>

Op basis van de uitkomsten van de pol bepalen we wat onze reactie naar HEMA zal zijn en hoe we met de ontstane situatie verder gaan.

Meepraten en vragen stellen

Op de cao-pagina is nieuws over de cao te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. Hier vind je ook de enquête! Ik ben benieuwd naar de mening van jou en jouw collega’s.

Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, laat het mij weten via de cao-pagina of onderstaande contactgegevens.

Martijn den Heijer, bestuurder/onderhandelaar
T 030 751 1950 / E m.denheijer@cnvvakmensen.nl