Doe-Het-Zelf: stem over het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao

Een loonsverhoging van 3 procent per 1 juni en 3,25 procent per 1 januari 2023. Betere afspraken voor bovenschaligen. De zondagstoeslag wordt niet gehalveerd, maar gaat volgend jaar naar 75 procent. Kortdurend zorgverlof wordt aangevuld tot 100 procent van je salaris en per volgend jaar komt er een systeem voor zelfroosteren. Dat is het resultaat dat deze week bereikt is tussen werkgevers in de Doe-Het-Zelf-sector en de vakbonden. Het woord is nu aan de leden.
Het onderhandelingsresultaat is een verbetering van het eerdere eindbod van werkgevers. Dit bod is eerder door de leden van CNV Vakmensen en FNV Handel afgewezen. De afwijzing was aanleiding om een petitie te starten die door bijna 1500 medewerkers uit de bouwmarkten is ondertekend. Die petitie heeft geholpen.

Loon en zondagstoeslag

Deze week hebben de vakbonden en de kaderleden op uitnodiging van werkgevers opnieuw overleg gehad. Daarin hebben werkgevers een beter bod gedaan. De zondagtoeslag wordt niet per direct gehalveerd, maar gaat naar 75% per 1 januari 2023. Als compensatie komt er 0,25% extra loonsverhoging op die datum en komt er een systeem waarin medewerkers kunnen zelfroosteren. Ofwel: per 1 juni stijgen de lonen met 3%, per 1 januari met 3,25%

Lonen voor bovenschaligen

De loonstijging voor zogenaamde 'bovenschaligen' was in het eerste bod 2%. Er is in de bouwmarkten een groep medewerkers die van oorsprong uit andere sectoren komt en daardoor een paar tientjes tot enkele honderden euro's meer verdient dan de bovenste schaal. Voor hen is een loonverhoging van 2% onvoldoende. In het nieuwe voorstel krijgen deze medewerkers de volledige loonsverhoging over het maximale cao-loon (2477 euro per maand in 2022, en 2551 euro in 2023). Ofwel 3 procent per 1 juni dit jaar en 3,25 procent per 1 januari 2023. Over het loondeel boven de 2477 euro (2551 euro in 2023) per maand is de loonsverhoging 0,5%. Dit betekent een fors hogere loonstijging voor deze groep ten opzichte van het eerdere eindbod.

Rekenvoorbeeld: je verdient nu 2600 per maand, je bent dus 'bovenschalig'.
  • Oude voorstel bovenschaligen:
    • De loonsverhoging is 2 procent in 2022 en 2 procent in 2023. Je maandloon stijgt in 2022 van 2600 euro naar 2652 euro, en in 2023 naar 2705 euro.
  • Huidige voorstel bovenschaligen: 
    • Je loonsverhoging is 2,9 procent in 2022 en 3,1 procent in 2023. Je maandloon stijgt in 2022 van 2600 euro naar 2675 euro, en in 2023 naar 2758 euro.  
    • Uitleg: Over het hoogste schaalloon krijg je 3 procent per 1 juni en 3,25 procent per 1 januari 2023. Over het bovenschalige deel krijg je 0,5 procent per 1 juni en 0,5 procent per 1 januari. Het hoogste schaalloon is 2477 euro per maand in 2022, het bovenschalige deel is 133 euro per maand. In 2023 is het hoogste schaalloon 2551 per maand.
Overige afspraken

Medewerkers willen meer zeggenschap over hun werktijd en vrije tijd. Daarom is afgesproken om in oktober te starten met proeven voor zelfroosteren en per 1 januari volgend jaar een regeling in te voeren.

Iedereen die tijdelijk noodzakelijke zorg moet verlenen aan kinderen, ouders of een partner heeft wettelijk recht op maximaal twee weken zorgverlof tegen 70 procent van het loon. In de cao is nu afgesproken dat dit loon bij zorgverlof wordt aangevuld naar 100 procent.

Eén procent van de loonsom zullen werkgevers reserveren voor opleiding en scholing. Bedrijven zullen hier nader invulling aan geven. Verplichte opleiding horen niet bij dit budget.

Het verplichte 'afhelpkwartiertje' wordt uit de cao geschrapt. Het is belangrijk dat medewerkers de winkel veilig kunnen afsluiten en daar onderling afspraken over maken.

Het woord is aan de leden

Bedrijven in de doe-het-zelf geven aan dat de toekomst erg onzeker is, daarom is geen driejarige, maar een tweejarige cao afgesproken. Onze verwachting is, dat dit het maximale is wat er met onderhandelingen is te bereiken. Er is geen ruimte meer om via onderhandelingen tot een beter resultaat te komen. Stemmen leden in meerderheid tegen, dan zullen medewerkers bereid moeten zijn om in actie te komen voor een beter resultaat.


Met vriendelijke groet, Erik Honkoop

Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 5132 0918
E: e.honkoop@cnvvakmensen.nl
 
Bezoekadres: Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postadres: Postbus 2525, 3500 GM Utrecht
 
Lid worden is zinvol. CNV Vakmensen

Downloads