CNV werkt niet mee aan overgangsregeling HEMA!

HEMA wil over naar de cao Retail Non Food (RNF). Maar er is een aanzienlijk verschil tussen de cao’s bij HEMA en de RNF-cao. Dat wil HEMA oplossen met een overgangsregeling en bedrijfseigen regelingen, maar vakorganisaties zullen geen onderdeel van die oplossing worden.

De overstap naar de RNF cao

HEMA heeft regelmatig aangegeven dat het warenhuis over moet stappen naar de RNF cao. Dat is onjuist en dat weet HEMA ook. De verwachting is dat sociale partners die betrokken zijn bij de RNF cao de HEMA best dispensatie zouden willen verlenen, op voorwaarde dat de HEMA cao beter blijft/is dan de RNF cao. HEMA heeft daar helaas niet voor gekozen. CNV Vakmensen betreurt dit ten zeerste.

Vervolgens ging het om de belangrijke vraag, op welke wijze HEMA de overstap naar RNF wil bewerkstelligen en hoe jouw werkgever om wilt gaan met de rechten uit de HEMA cao. Immers, in het grootste deel van de arbeidsovereenkomsten van HEMA medewerkers staat dat de HEMA cao van toepassing is.         

Het voornemen van HEMA

Het verschil tussen de RNF cao en de huidige HEMA CAO’s wil HEMA op twee manieren overbruggen. Enerzijds door aanvullend op de RNF-cao zogenaamde HEMA bedrijfseigen regelingen te maken. HEMA wil die gaan afspreken met de HOR door middel van instemmingsaanvragen; niet met CNV Vakmensen en andere vakbonden. Wij, maar ook jullie (zo bleek uit de eerdere enquete), zijn het daar niet mee eens en dat hebben we jouw werkgever ook duidelijk gemaakt. En anderzijds door een overgangsregeling op te stellen voor medewerkers die al wat langer in dienst zijn en daardoor in hun arbeidsovereenkomst hebben staan dat de HEMA cao op hun van toepassing is. Die overgangsregeling had HEMA juist wel graag met vakorganisaties willen afspreken. 

HEMA cao versus Overgangsregeling

Medewerkers die in hun arbeidsovereenkomst hebben staan dat de HEMA cao van toepassing is, kunnen eindeloos rechten ontlenen aan die cao. Zelfs nadat HEMA is overgestapt naar de RNF cao. Met andere woorden, dan kan je naast de rechten en plichten uit de RNF cao, ook nog profiteren van de betere afspraken in de HEMA cao. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hogere toeslagen in de HEMA cao of de loonsverhogingen die twee maal per jaar op basis van de verhogingen van de Wet Minimum Loon worden toegekend (bovenop de loonsverhogingen die in de RNF cao worden afgesproken).  

HEMA wil graag van die HEMA cao af door een Overgangsregeling af te spreken die op 1 juli aanstaande qua waarde hetzelfde zou zijn als de afspraken in de HEMA cao. Maar de waarde op 1 juli aanstaande zegt weinig over toekomstige rechten vanuit de HEMA cao voor een medewerker die bijvoorbeeld nog 10 jaar in dienst zal zijn. Met andere woorden, de vraag is of HEMA ook in dat perspectief zal voorzien. 

Als de Overgangsregeling en de HEMA bedrijfseigen regelingen klaar zijn, dan moet HEMA sowieso aan iedere individuele medewerker een akkoord gaan vragen voor het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket per 1 juli 2023. Dus de medewerker mag uiteindelijk zelf beslissen wat hij wil. En dan zijn er een tweetal opties: 

1. Als een medewerker akkoord gaat, geldt dat hij/zij akkoord gaat met: RNF-cao + HEMA bedrijfseigen regelingen met de HOR afgesproken + (indien op hen/haar van toepassing) een Overgangsregeling.
2. Als een medewerker niet tekent, dan is op hem/haar de RNF-cao + de HEMA cao of HEMA HP cao van toepassing voorzover deze uitgaan boven de RNF-cao. Anders gezegd: de werknemer behoudt als hij/zij niet tekent het huidige pakket arbeidsvoorwaarden én de arbeidsvoorwaarden die in de RNF-cao staan. En ook de afspraken die in de RNF-cao gemaakt gaan worden, zoals de (toekomstige) loonsverhogingen. Dus: bij deze optie hou je tenminste wat je nu hebt! De HEMA bedrijfseigen regelingen zouden dan niet van toepassing zijn.   

HEMA beoogt natuurlijk dat de medewerkers straks tekenen voor optie 1. Daarom wil HEMA met vakbonden de Overgangsregeling overeenkomen. Immers, de instemming/goedkeuring van vakbonden op de Overgangsregeling zal bij veel medewerkers het vertrouwen geven dat het ‘goed’ is en dat het wel goed geregeld is/zal zijn. Terwijl dat helemaal en waarschijnlijk niet het geval zal zijn of hoeft te zijn. 

CNV Vakmensen laat zich niet lenen als keurmerk

Wij vinden dat de rechten die medewerkers nu hebben op basis van de huidige HEMA cao's gerespecteerd dienen te worden en ook gerespecteerd moeten blijven; dus niet alleen op het moment van de overgang, maar ook daarna! Zo’n afspraak is goed, duidelijk en niet moeilijk te maken.

Of een medewerker straks wel of niet zal tekenen voor het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket (optie 1), hangt af van de kwaliteit en het niveau van de HEMA bedrijfseigen regelingen en van de inhoud van de Overgangsregeling. Over de Overgangsregeling hoeft volgens ons ook helemaal niet onderhandeld te worden met vakorganisaties. HEMA kan er namelijk voor zorgen dat het nieuwe pakket (inclusief Overgangsregeling) er zo uitziet dat het aantrekkelijk genoeg is voor de medewerker om te tekenen voor het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket. CNV Vakmensen wil zich niet laten lenen als keurmerk voor een arbeidsvoorwaardenpakket waar medewerkers individueel zelf over mogen besluiten, en deze voor medewerkers zelfs verschillend zou kunnen uitpakken.  

Als de medewerker tot de conclusie komt dat de Overgangsregeling zijn huidige rechten aantast, ligt het voor de hand dat de medewerker kiest voor optie 2: dan is de RNF-cao van toepassing en de arbeidsvoorwaarden van de HEMA cao die daar bovenuit gaan blijven ook van toepassing. De werknemer behoudt dan tenminste wat hij nu heeft. De toekomstige afspraken die in de RNF cao gemaakt gaan worden, waaronder de loonsverhogingen, zullen ook op hem/haar van toepassing zijn.

CNV Vakmensen staat klaar voor advies

Teken niet blindelings! Ieder CNV lid kan straks bij ons een advies of een check krijgen en kan met ons sparren of het verstandig is om te tekenen voor het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket (optie 1). Of is het beter om niet te tekenen waardoor je tenminste houdt wat je nu hebt (optie 2). Maar jouw eigen mening is hierin vanzelfsprekend ook heel belangrijk om tot een keuze te komen. De afweging zou per individu verschillend kunnen uitpakken.

Als ik nieuws van onze kant te melden hebben dan ontvang je weer een nieuwsbrief met een update. Maar als jij nuttige informatie voor ons hebt over het reilen en zeilen bij HEMA of een vraag wilt stellen, neem dan gerust contact op via de onderstaande contactgegevens.  

Meepraten en vragen stellen

Op de cao-pagina is nieuws over de cao te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. Ook kan je per e-mail naar mij reageren. Ik lees graag jouw
reactie!

Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, laat het mij weten via onderstaande contactgegevens.

Martijn den Heijer, bestuurder/onderhandelaar
T 030 751 1950 / E m.denheijer@cnvvakmensen.nl

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error