Cao onderhandelingen Dibevo binnenkort van start!

Volgende maand starten de cao onderhandelingen voor een nieuwe cao voor medewerkers in Dierenspeciaalzaken, Aquariumspeciaalzaken en Hengelsportspeciaalzaken (Dibevo). De hoogste tijd om ons hierop voor te breiden. Graag deel ik met jullie de concept inzet van CNV Vakmensen.

Percentage cao-loonsverhoging al wel bekend

In de cao is een jaarlijkse loonsverhoging afgesproken die op 1 januari 2023 in had moeten gaan. Die loonsverhoging wordt bepaald aan de hand van een vastgestelde formule, die bestaat uit drie onderdelen. Zodra deze onderdelen definitief zijn vastgesteld door het CBS, kunnen wij ze gebruiken in de berekening. In het geval de indexen nog niet vastgesteld zijn, dan worden deze zoals bekend op 1 april van het jaar van de loonstijging vastgesteld.

Die formule om de loonsverhoging te bepalen bestaat uit de volgende 3 onderdelen: de afgeleide consumentenprijsindex (CPI), de omzet detailhandel non-food en 1/3de deel onderhandeling tussen sociale partners. Die laatste 1/3de dient voor 1 oktober van het voorgaande jaar bekend te zijn en hierover heb ik jou in september jl. ook geïnformeerd.

De uitkomsten van de drie onderdelen zijn:
  • De afgeleide consumentenprijsindex (CPI) is 11,8%
  • De uitkomst van de onderhandeling is 3%
  • De omzet detailhandel non-food is 12,9% 
De percentages van de genoemde 3 onderdelen worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door 3. De uitkomst is het percentage waarmee de schaalbedragen van de loonschalen per 1 januari 2023  worden aangepast. Deze 3 percentages bij elkaar opgeteld en gedeeld door 3 levert een mooi percentage van 9,23% (!) loonsverhoging op. 

Wat vind jij van onze concept-inzet? 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvang je in concept de inzet van CNV Vakmensen waarmee we de cao onderhandelingen in willen gaan met de werkgevers in de detailhandel in Dierenspeciaalzaken, Aquariumspeciaalzaken en Hengelsportspeciaalzaken. Maar als jij nog andere goede (realistische) ideeën hebt of je mist nog wat, laat mij dit via onderstaande contactgegevens weten. Op basis van de reacties kan ik dan bekijken of er nog aanpassingen dan wel aanvullingen op de concept inzet gedaan moeten/kunnen worden.

In mei starten de onderhandelingen

Volgende maand vindt de eerste ronde plaats van de onderhandelingen voor een nieuwe cao in de detailhandel in Dierenspeciaalzaken, Aquariumspeciaalzaken en Hengelsportspeciaalzaken. Zodra er nieuws is zal ik ook weer een update sturen. 

Meepraten en vragen stellen

Op de cao-pagina voor de detailhandel in Dierenspeciaalzaken, Aquariumspeciaalzaken en Hengelsportspeciaalzaken is nieuws over de cao te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. Ook kan je per e-mail naar mij reageren. Ik lees graag jouw reactie! 

Contact

Reacties altijd welkom. Ik kom graag met jou in gesprek. Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, laat het mij weten via onderstaande contactgegevens.

Martijn den Heijer, bestuurder/onderhandelaar
T 030 751 1950 E m.denheijer@cnvvakmensen.nl

Downloads

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error