Al het nieuws

Cao onderhandelingen Bijenkorf...Een update!

Vorige week hebben we weer met jouw werkgever gesproken over een nieuwe cao. We hebben inhoudelijk een aantal onderwerpen uitgediept, maar een resultaat hebben we nog niet bereikt. Ik geef je graag een update.

Waar hebben we over gesproken?


De Bijenkorf is deze onderhandelingen ingegaan met de inzet om helemaal geen loonsverhoging af te spreken: 0%. Hierover heb ik jou eerder dit jaar al geïnformeerd. Inmiddels is deze houding iets gewijzigd en ziet jouw werkgever ruimte voor een zeer bescheiden loonsverhoging. CNV Vakmensen aangeven dat er een loonsverhoging moet komen die aansluit bij de (economische) situatie van de winkelketen en past binnen een gebalanceerd pakket aan afspraken voor een 'tussen cao'. Wat dit laatste betreft praten we nu dus over een cao tot juli 2022 waarin ook wat studieafspraken zitten die we in de looptijd nader met elkaar gaan bestuderen om de uitkomst hiervan zo mogelijk te kunnen integreren in de cao die vanaf juli 2022 zou moeten gaan gelden.

Wat die studieafspraken betreft hebben we met jouw werkgever overlegt over de invulling van de werkgroep 'Loongebouw' die gedurende de looptijd van de 'tussen cao' onderzoek moet gaan doen naar mogelijkheden die zowel een gezond loongebouw kunnen vormen als ook een positieve loonontwikkeling mogelijk maken. Tevens hebben we gesproken over de werkgroep 'Roosters' die in dezelfde periode onderzoek moet gaan doen naar de mogelijkheden om zowel de ureninzet van medewerkers beter passend te maken op de bedrijfsvoering als ook een betere balans te creëren voor medewerkers tussen werk en privé daar waar dat nu als onevenwichtig wordt beschouwd. 

Naast de collectieve loonsverhoging en de genoemde studieafspraken hebben we in het kader van duurzame inzetbaarheid ook gesproken over het bestaande vitaliteitsbudget en hoe we dit (nog) beter kunnen laten functioneren. 

Het vervolg


Op een aantal onderwerpen liggen we qua opvattingen al best dicht bij elkaar, maar er zijn ook onderwerpen waar we het zeker (nog) niet over eens zijn. In december worden de onderhandelingen over een nieuwe cao voortgezet. Ik hou je op de hoogte!

Vragen en/of opmerkingen


In de tussentijd ben ik altijd benieuwd naar jouw mening! Heb je vragen en/of opmerkingen na aanleiding van deze nieuwsbrief of wil je iets anders met mij delen over jouw arbeidsvoorwaarden en/of omstandigheden bij jou in het filiaal of op het servicekantoor, laat het mij weten via onderstaande contactgegevens.


Martijn den Heijer, bestuurder/onderhandelaar
T 030 751 1950 E m.denheijer@cnvvakmensen.nl