Cao Dibevo: Update cao loonsverhoging januari 2024

In de lopende cao voor medewerkers in Dierenspeciaalzaken, Aquariumspeciaalzaken en Hengelsportspeciaalzaken staat dat jaarlijks per 1 januari een salarisverhoging wordt gegeven, volgens een vastgestelde formule. Eén van de componenten hiervan is het percentage waarover CNV Vakmensen met werkgevers onderhandelt. Hier zijn we het kort geleden over eens geworden.

Hoe zat het ook al weer?

Ieder jaar stijgen per 1 januari de lonen in de cao Dibevo NPMB-VMN op basis van drie componenten, namelijk: de CBS afgeleide consumentenindex, de CBS bedrijven omzetindex non-food koopzondag gecorrigeerd en het percentage waarover jaarlijks wordt onderhandeld tussen CNV Vakmensen en de werkgeversorganisatie. Deze drie onderdelen bepalen ieder voor eenderde deel de hoogte van de stijging per 1 januari. 

De CBS indexen zijn pas bekend in januari omdat deze terugkijken op het gehele voorgaande jaar. Soms is het cijfer nog niet definitief, dan wordt het voorlopige cijfer gebruikt (nb. de cijfers die op 1 april worden gecommuniceerd door het CBS zijn bepalend, mogelijk is er dan een kleine correctie nodig). 

Loonafspraak

Het percentage waarover cao partijen onderhandelen moet altijd in het najaar bekend zijn. Daarom hebben we hier in de afgelopen periode over onderhandeld. CNV Vakmensen,  Dibevo en NPMB-VMN zijn overeen gekomen om de lonen voor de cao Dibevo NPMB-VMN per 1-1-2024 voor 1/3de deel te laten stijgen met 6%.

CNV Vakmensen en werkgevers zijn het er tevens over eens geworden om voor voor het eerst met dit akkoord een minimum en maximum aan de te verwachten loonstijging af te spreken. Oorzaak is de extreem grote onzekerheid rondom de consumentenprijs en bedrijfsomzet indexaties. Mede op basis van de huidige economische en politieke omstandigheden, waaronder het voornemen van de Tweede Kamer om het Wettelijk Minimumloon van januari 2024 te laten stijgen naar 13,50 EUR. De uitkomst van de drie delen zal daarom met dit akkoord minimaal 5% en maximaal 6% zijn.

Kijkend naar het percentage waarmee de lonen op 1 januari van dit jaar al omhoog zijn gegaan (9,23%), naar wat er in andere cao's in de Ratail wordt afgesproken en naar hoe het inflatiecijfer zich momenteel ontwikkelt, is dit een mooie afspraak.  

De drie onderdelen (1/3e deel CBS consumentenprijs 2023, 1/3e deel CBS bedrijfsomzet 2023 en het percentage waarover jaarlijks door cao partijen wordt onderhandeld) worden in januari opgeteld en gedeeld door drie om te bepalen hoe hoog de loonstijging uiteindelijk bedraagt. Het is dus nog even afwachten op het definitieve getal.

In de bijlage tref je de officiële tekst aan van de afspraken tussen CNV Vakmensen en Dibevo NPMB-VMN, de werkgeversorganisaties.

Cao onderhandelingen 2024

Cao partijen bespreken voor 1 april hun (andere) gewenste inhoudelijke aanpassingen voor de nieuwe cao. Tegen die tijd zal CNV Vakmensen jou verder informeren en voorzien van updates over de voortgang hierover.

Reageren, contact en vragen stellen

Op de cao pagina kun je reageren en je vragen stellen en is al het nieuws over de cao na te lezen. Ook kan je per e-mail naar mij reageren. Ik lees graag jouw reactie! Of laat het mij weten via onderstaande contactgegevens.

Martijn den Heijer, bestuurder/onderhandelaar
T 030 751 1950 / m.denheijer@cnvvakmensen.nl