Cao Bijenkorf: binnenkort gaan we weer onderhandelen

In augustus starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao Bijenkorf. Gezien de oplopende inflatie, door onder andere de fors gestegen gas- en brandstofprijzen, wil CNV Vakmensen vooral inzetten op een passende loonsverhoging.

Cao voorstellen

Je kan er niet omheen...Of het nu in de supermarkt is, aan de pomp, de energierekening...Het leven is in korte tijd fors duurder geworden.

Het is een utopie dat de te verwachtten gemiddelde inflatie over 2022 volledig in een loonsverhoging gecompenseerd kan worden. Immers, op dit moment zou deze zelfs uitkomen op ongeveer 8%. Maar wij willen wel dat er een significante cao loonsverhoging wordt afgesproken, die recht doet aan de huidige economische situatie. Daar gaan we voor!

Verder willen we ons inzetten op een verlenging van de reiskostenregeling zoals we die in de vorige cao overeen zijn gekomen, bij voorkeur voor onbepaalde tijd.

Dit zijn wat mij betreft de belangrijkste twee onderwerpen voor de cao onderhandelingen. Door maar een beperkt wensenlijstje te hebben, hoop ik dat de nieuwe cao ook in een korte tijd tot stand kan komen. 

Werkgroepen

In de looptijd van de nieuwe cao zullen vervolgens de werkgroepen Roosters en Loongebouw aan de slag gaan. Ook kaderleden van de vakorganisaties zullen hierin een rol gaan spelen. De uitkomsten worden betrokken bij de onderhandelingen voor de volgende cao.

In de werkgroep Loongebouw gaan de Bijenkorf en de vakorganisaties onderzoek doen naar de mogelijkheden om zowel een gezond loongebouw te vormen alsook een positieve loonontwikkeling mogelijk te maken.

In de werkgroep Roosters gaan we met elkaar onderzoeken en concrete aanbevelingen doen naar de mogelijkheid om zowel de ureninzet van de medewerkers beter passend te maken op de bedrijfsvoering, alsook een betere balans te creëren voor medewerkers tussen werk en privé, daar waar dat nu niet altijd als evenwichtig wordt gezien.

Heb jij nog voorstellen?

Mocht je nog prangende wensen/ideeën hebben voor de komende cao onderhandelingen in augustus, schroom niet om deze via de onderstaande contactgegevens aan mij door te geven. Bij voorkeur ontvang ik jouw reactie dan vóór 1 augustus as. 

Vervolg

De onderhandeligen voor een nieuwe cao gaan in de tweede helft van augustus van start. Ik hou je op de hoogte van de voortgang. 

Meepraten en vragen stellen

Op de cao-pagina is het hele cao-traject te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. 

Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, laat het mij weten via onderstaande contactgegevens. 

Martijn den Heijer, bestuurder/onderhandelaar
T 030 751 1950 E m.denheijer@cnvvakmensen.nl