Adviezen en eisen Arbeidsinspectie bekend. De tijd om zaken echt te verbeteren bij Tuinland

Op 2 juni 2023 is de rapportage van de Arbeidsinspectie over de situatie bij Tuinland verschenen. De Arbeidsinspectie eist een flink aantal verbeteringen. CNV Vakmensen is blij met het rapport. Echter dat is niet voldoende. Nu moet er ook echt actie worden ondernomen.

Aanbevelingen van de Arbeidsinspectie

In het rapport van de Arbeidsinspectie staan een aantal eisen:

  • verbeteren van de klachtenregeling.
  • De vertrouwenspersoon moet onafhankelijker en beter bereikbaar worden.
  • Bij onderzoek onder medewerkers moet er ook iets met de uitkomst van het onderzoek gedaan worden.
  • Leidinggevenden moeten beter worden getraind.

Wat CNV Vakmensen betreft prima aanbevelingen. Echter niet voldoende. De Arbeidsinspectie houdt zich hoofdzakelijk bezig met de administratieve zaken. Die moeten natuurlijk op orde zijn. Minstens zo belangrijk is dat de cultuur binnen het bedrijf wordt aangepast. Dat is waarschijnlijk nog moeilijker. Als CNV Vakmensen hebben we veel ervaring met dergelijke thema's.  Ze spelen niet alleen bij Tuinland (al was het daar wel heel erg). We voeren dagelijks gesprekken met bedrijven over de thema’s sociale veiligheid op de werkvloer en regelingen om discriminatie in welke vorm dan ook te voorkomen.

Brief aan Tuinland

We hebben de directie van Tuinland dan ook onze hulp aangeboden. In de bijlage vinden jullie de brief naar Tuinland. In die brief benadrukken we nog eens dat het voor het personeel goed is als de werknemers vertegenwoordigd worden door de vakbond. Jullie kunnen dan via ons invloed uitoefenen op de afspraken die gemaakt worden. Bij vertegenwoording door de vakbond in gesprek over deze onderwerpen voelt het ongetwijfeld veiliger dan als je rechtstreeks naar de directie moet reageren.

We wachten even de reactie van de directie af en hopen dat ze ons snel uitnodigen voor een gesprek.

Vervanging Sijtze de Bruine

Tot slot nog even dit: ik vervang tijdelijk Sijtze de Bruine die eerder jullie belangen heeft behartigd. 

Jan Kampherbeek, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 2022
E  j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb je vragen aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error