Digitale ledenbijeenkomst Graanbe- en verwerkende bedrijven

Al vanaf oktober 2020 houden werkgevers halsstarrig vast aan zeer magere voorstellen met weinig vooruitgang en vrijwel geen beweging van hun kant.

We hebben bovenstaande de afgelopen maanden steeds moeten communiceren. Maar daar is ook in de laatste cao-bespreking geen verandering in gekomen. Wij daarentegen hebben wél belangrijke stappen gezet, waaronder een aangepaste loonvraag en afgezwakte voorstellen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Mini-enquête
Omdat de werkgeversvoorstellen nog steeds weinig verbetering in hun voorstellen laten zien, hebben we in onze vorige nieuwsbrief laten weten dat we nu eerst jullie mening willen horen. Ook hebben we via een mini-enquête gepeild hoe we dit het beste kunnen doen. De uitkomst van de enquête was helaas niet eenduidig met als gevolg dat wij (bestuurders en kaderleden) nog zoeken naar een goede vorm om jullie te bereiken. Daarbij speelt mee dat het demissionaire kabinet de mogelijkheden tot fysieke bijeenkomsten binnenkort mogelijk versoepeld en fysieke bijeenkomsten dan misschien mogelijk worden.

Digitale Meeting op 29 april 2021
Vandaar dat we besloten hebben eerst twee TEAMS- of ZOOM-vergaderingen te houden op donderdag 29 april.

  • De eerste vergadering wordt gehouden van 10.00 uur tot 12.00 uur en
  • De tweede vergadering van 13.00 uur tot 15.00 uur.

Het is goed mogelijk dat we ook nog in de eerste week van mei een of meer bijeenkomsten houden (al dan niet fysiek) en een avondbijeenkomst voor de dagdienst, afhankelijk van de uitkomsten van de persconferentie op 28 april door het demissionaire kabinet. Maar probeer vooral aan te sluiten op de vergaderingen van 29 april 2021.Link voor de digitale bijeenkomst
Voor de bijeenkomsten van 29 april heb je een link nodig. Stuur mij een mail voor 28 april om een link te ontvangen voor deze digitale bijeenkomst (w.kampen@cnvvakmensen.nl) en vermeld daarin twee dingen:

  1. Geef aan of je gebruik maakt van de (ochtend of middagvergadering)
  2. Je e-mailadres waarnaar we de link van de meeting moeten sturen

Bij aanvang van de digitale bijeenkomst klink je op de link in de door ons toegestuurde e-mail en vervolgens kun je deelnemen aan de vergadering.
In de bijlage lees je meer hierover.

Wietze Kampen
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 20 30 04
E w.kampen@cnvvakmensen.nl

Downloads