Vertegenwoordiging in de nieuwe OR Huiskes Kokkeler

Maandag 23 mei 2022 heeft er een overleg via Teams met jullie directie plaatsgevonden. Bij dit overleg waren drie vakbonden aanwezig: Anita Dries bestuurder FNV, Edith Werger van De Unie en ik, Rick Pellis bestuurder bij CNV Vakmensen.

Een van de redenen voor dit overleg was dat jullie binnenkort ondernemingsraadverkiezingen hebben. Een ondernemingsraad die gaat bestaan uit werknemers die afkomstig zijn uit de verschillende vestigingen, dat is inclusief de overgenomen bedrijfsvestigingen. Wij waren in de veronderstelling dat we alleen leden uit de vesting Hengelo konden aanleveren. Nu blijkt dat we leden vanuit de andere vestigingen ook mogen vragen zich kandidaat te stellen.

Vandaar deze brief, als vakbonden zijn we goed vertegenwoordigd in de verschillende vestigingen, de ene vakbond of vestiging wat meer als de andere.

Wij willen je vragen, als jij je kandidaat hebt gesteld op persoonlijke titel,  te heroverwegen dit namens je vakbond te doen.

Had jij je nog niet kandidaat gesteld dan hopen we dat je dit als nog wilt doen.

De reden waarom je als vakbondslid kandidaat zou kunnen/ willen stellen zou kunnen zijn dat:

 • Je met meerdere vakbondsleden zitting kan nemen als er op je/ jullie gestemd wordt. Wij als vakbonden de leden kunnen vragen jou hun stem toe te vertrouwen.
 • De vakbonden ondernemingsraadsleden ondersteunen en trainen
 • De vakbonden beschikken over  een netwerk van ondernemingsraadsleden die onderling ervaringen uit te wisselen.
 • Je met je vakbondsbestuurder nauwe contacten kunt onderhouden en aldaar informatie kunt opvragen, of eens kunt sparren als je dat nodig hebt.
 • Je gebruik kunt maken van de expertise die de verschillende vakbonden hebben.
 • Je zorgt ook voor een terugkoppeling op cao-afspraken. Bewaking van de naleving van de cao is namelijk een van de taken van de ondernemingsraad.

Al met al, als vakbondslid in de ondernemingsraad sta je er NIET alleen voor!

Dus ben jij iemand die…

 • graag over de grenzen van de afdeling heen kijkt?
 • collega’s een warm hart toedraagt?
 • belangstelling heeft voor beleidszaken?
 • aanspreekpunt wil zijn voor collega’s?
 • zijn mening goed kan verwoorden?

Of zou jij dit allemaal met hulp van de vakbonden wil leren?

Stel je dan kandidaat!

BOND EN ONDERNEMINGSRAAD; IDEALE PARTNERS

Heb je vragen benader je bestuurder van jouw vakbond. We horen graag van je aanmelden kan tot 1 juni 2022.

Anita Dries - bestuurder FNV
Edith Werger - Bestuurder de Unie
Rick Pellis - Bestuurder CNV Vakmensen
r.pellis@cnvvakmensen.nl
06 5120 2994