Al het nieuws

Bond ingesprek over besteding VLP Optiek

Op uitnodiging van werkgevers organisatie NUVO hebben wij gesproken over de mogelijke bestedingen van het geld, wat ooit bedoeld was om eerder te kunnen stoppen met werken. Zoals we inmiddels weten, mag dit niet meer. Wij hebben met elkaar gesproken over hoe wij dit geld zouden kunnen inzetten.
De Cao?
Sinds 2006 is er geen cao meer van toepassingen binnen de optiek branche. In 2018 heeft CNV Vakmensen gesproken met werkgevers organisatie NUVO om te kijken of er toch weer een cao tot stand zou kunnen komen. Op dat moment waren er tussen werkgevers onderling te grote verschillen om dit ook te kunnen realiseren.
De leden gaven toen aan graag weer een cao te willen.

VPL Optiek?
Door de jaren heen is er geld opgebouw wat bedoeld was om mensen eerder met pensioen te kunnen laten gaan. Door het veranderen van de pensioenwetgeving en het opschuiven van de aow leeftijd, kan het geld hiervoor niet meer worden gebruikt. Werkgevers hebben ons uitgenodigd om te praten hoe dit geld ten goede kan komen aan de sector.
Natuurlijk is er uitgerekend wat het oplevert als je het gewoon in het pensioen stopt, maar dat bleek bijna meer te kosten dan het oplevert.

Wat zijn de opties?
We willen kijken of er een mogelijkheid is een stichting op te richten, bestuurd door bonden en werkgevers, waaruit doelstellingen kunnen worden gefinanciert, waar werknemers en werkgevers in de sector verder mee kunnen. Bijvoorbeeld ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid ( denk hierbij aan onderzoeken van behoeften / mogelijkheden, hoe werknemers het werk ook echt langer volhouden).
Werkgevers hebben aangegevens, dat er binnen de sector ook een fors tekort is aan goed personeel. Vanuit de MBO opleidingen stromen te weining mensen in en ook via de zijinstroom loopt het geen storm. Dat is jammer voor de sector en kan ook nooit goed zijn voor de werkdruk van de mensen die er werken.

En de cao dan?
CNV Vakmensen heeft aangegeven, dat een cao nog steeds onze uitdrukkelijk voorkeur heeft. Zeker nu het er op lijkt dat werkgevers en werknemers organisaties weer gaan samenwerken in de sector, is dit een gesprek wat we willen voeren. In het volgende overleg op 17 maart, zullen werkgevers ons laten zien hoe het nu gesteld is met de arbeidsvoorwaarden in de branche.
Graag zou ik dan ook jullie input ontvangen of de huidige arbeidsvoorwaarden.

Mocht je vragen of opmerkinen hebben, bel mij dan of mail mij dan.


Vriendelijke groet,

Jacqueline Twerda
Bestuurder CNV Vakmensen
j.twerda@cnvvakmensen.nl / 06 23006214