Stemmen! Werkgevers Doe-Het-Zelf komen met eindbod voor cao

Vakbonden zijn niet met werkgevers tot een akkoord gekomen voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor Doe-Het-Zelf-medewerkers. Werkgevers hebben daarom een eindbod neergelegd voor een nieuwe cao: een loonstijging van 8,5 procent in drie jaar en halvering van de zondagstoeslag. Dit bod leggen wij voor aan onze leden.
In de onderhandelingen met werkgevers is vooral de verlaging van de zondagstoeslag een pijnpunt. Deze toeslag is 4,2% van het totale bedrag aan loon dat werkgevers betalen. Door de toeslag te halveren, besparen Doe-Het-Zelf-winkels dus 2,1% op het loon. Vakbonden CNV Vakmensen en FNV vinden dat er een goede compensatie moet komen voor deze toeslag.

Tijdens de onderhandelingen zijn we hier in niet bij elkaar gekomen. Na een aantal onderhandelingsronden hebben de werkgevers een eindbod neergelegd (zie bijlage voor volledige tekst). Daarin staan een aantal plussen, maar ook minnen. Het is nu aan de leden om hierover te stemmen.

Het eindbod van de werkgevers samengevat:
 • Een cao van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 (drie jaar).
 • De lonen van schaal 1 blijven op het niveau van het wettelijke minimumloon.
 • De overige cao-lonen gaan:
  • op 1 april 2022 met 3% omhoog
  • op 1 januari 2023 met 3% omhoog
  • op 1 januari 2024 met 2,5% omhoog
 • De lonen van bovenschaligen gaan:
  • op 1 april 2022 met 2% omhoog
  • op 1 januari 2023 met 1,5% omhoog
  • op 1 januari 2024 met 1,5% omhoog
  • Komt een bovenschalige in een cao-schaal, stijgt het loon mee met het loon in de cao-loonschalen.
 • De zondagstoeslag:
  • gaat op 1 april 2022 omlaag van 100 naar 75%
  • gaat op 1 januari 2024 omlaag van 75 naar 50%
 • We hebben twee afspraken gemaakt over zorg en mantelzorg:
  • Heeft een werknemer recht op kortdurend zorgverlof (2 weken per jaar), dan wordt het wettelijk verplichte loon van 70% door werkgever aangevuld tot 100%.
  • Werkgever zetten zich in om medewerkers mogelijkheden te bieden om mantelzorg te combineren met werk, bijvoorbeeld door afspraken over werktijden en roosters.
 • Werkgevers en vakbonden spreken af om 1 juli 2022 en pilot te starten met zelfroosteren. Het streven is om per 1 janauri 2023 een regeling in te voeren. Doel is dat medewerkers meer regie hebben over vrije tijd en werktijd.
 • Met werkgevers is afgesproken dat 1% van de loonsom wordt geïnvesteerd in de opleiding van medewerkers. Het gaat hier niet om verplichte opleidingen.
 • Het afhelpkwartiertje wordt uit de cao geschrapt. Werktijd is altijd betaalde tijd.
 • Protocolafspraken:   
  • Werkgevers en vakbonden gaan onderzoeken hoe werknemers met schulden beter geholpen kunnen worden.
  • Werkgevers en vakbonden onderzoeken de werkingssfeer, om te kijken of ook online winkels onder de cao kunnen vallen.
  • Werkgevers en vakbonden onderzoeken of het mogelijk is gebruik te maken van subsidies voor duurzame inzetbaarheid.
  • De cao wordt genderneutraal geformuleerd.
  • Werkgevers zullen - binnen de grenzen van flexibiliteit - zich inspannen om bij vacature's eerst bij het huidige personeelsbestand passende contracten aan te bieden.
Heb je vragen over dit eindbod, laat met me weten. Maar breng vooral hieronder je stem uit.


Met vriendelijke groet, Erik Honkoop

Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 5132 0918
E: e.honkoop@cnvvakmensen.nl
 
Bezoekadres: Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postadres: Postbus 2525, 3500 GM Utrecht
 
Lid worden is zinvol. CNV Vakmensen

Downloads