Beroepsziekten

Of je nu veel achter een beeldscherm werkt, langs de weg of dagelijks in aanraking komt met chemische stoffen: elke werksituatie kent z’n eigen risico’s. De werkgever moet die risico’s voorkomen of tot een minimum beperken en een veilige en gezonde werkomgeving bieden. Toch kan het zijn dat je ziek wordt van je werk of werkomstandigheden. Je lijdt dan mogelijk aan een beroepsziekte. Maar welke beroepsziekten zijn er? Zijn ze erkend? En kom je in aanmerking voor een schadeclaim, als er bij jou een beroepsziekte wordt geconstateerd? We geven je een aantal antwoorden.

Oorzaak ziekte achterhalen

Bij sommige beroepen is er een verhoogd risico op beroepsziekten. Denk aan schilders die de schildersziekte oplopen, door het langdurig inademen van schadelijke oplosmiddelen. In andere gevallen is de relatie tussen de ziekte en het werk of werkomstandigheid minder eenvoudig aanwijsbaar. Zeker als het gaat om een aandoening die geleidelijk aan ontstaat. Of bij een ziekte die ook kan ontstaan in de privésfeer, zoals rsi of een burn-out.

In alle gevallen is het raadzaam om je te melden bij de bedrijfsarts als je ziek bent. De arts bepaalt dan of de ziekte is ontstaan door het werk. Als het werk in overwegende mate, dat wil zeggen voor meer dan 50%, de oorzaak is van de ziekte, dan is er sprake van een beroepsziekte. De Arbeidsomstandighedenwet verplicht bedrijfsartsen om de beroepsziekte te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

Beroepsgroepen en beroepsziektes

Sommige ziektes zijn duidelijk aantoonbare beroepsziektes. Bij andere ligt dat complexer. Als het om een, door de wetenschap, erkende beroepsziekte gaat, dan is het claimen van een schadevergoeding eenvoudiger. Bepaalde beroepen kampen met typisch en erkende beroepsziekten, bijvoorbeeld:

 • Huidaandoeningen
 • Kanker
 • Gehoorschade
 • Long- en luchtwegaandoeningen
 • Rugklachten
 • Burn-out
 • Posttraumatisch stressstoornis (PTSS)
 • Neurologische aandoeningen

Schadevergoeding bij beroepsziektes

De financiële gevolgen van een beroepsziekte kunnen groot zijn. Je krijgt te maken met inkomstenverlies, medische kosten of bijvoorbeeld kosten die zijn verbonden bij het aanpassen van je huis. En misschien krijg je ook te maken met immateriële schade, als de ziekte er psychisch inhakt. Als je in aanmerking wilt komen voor een schadeclaim, zul je moeten bewijzen dat je ziek bent geworden van het werk. Ook als je lijdt aan de bovenstaande aandoeningen. De werkgever zal moeten aantonen dat hij de werknemer een veilige en gezonde werkplek heeft geboden en dat hij er alles aan heeft gedaan om de risico’s te voorkomen of reduceren.

Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekte (TSB)

Vanaf 1 januari 2023 komen werknemers die met gevaarlijke stoffen hebben gewerkt en daar ziek van zijn geworden, in aanmerking voor de Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TBS). De vergoeding is eenmalig en bedraagt € 22.839. Het betreft hier mensen die lijden aan longkanker door asbest, allergische beroepsastma of OPS (de schildersziekte). De lijst met beroepsziekten wordt de komende jaren verder uitgebreid. Het CNV is nauw betrokken bij de uitvoering van de regeling.

Aanvragen regeling

Lijd je aan één van de hierboven beschreven beroepsziektes en wil je de Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten aanvragen? Dat kan bij het Instituut voor Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke Stoffen (ISBG). Je moet daarvoor eerst de stappen doorlopen in de checklist tegemoetkoming bij:

Verder lezen

Agressie op het werk

Zo voorkom je agressie, of ga je ermee om als het gebeurt.

Arbodienst

De arbodienst helpt bij ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden.

Arbowetgeving

Lees meer over je rechten en plichten uit de Arbowet.

Code rood

Wat als door weeralarm code rood je werk vervalt?

Discriminatie op het werk

Wat je werkgever moet doen en wat jij kan doen om discriminatie...

Gevaarlijke stoffen

Alles over veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap zorgt ervoor dat jij met plezier je werk kan doen.

Intimidatie op het werk

Hoe herken en meld je intimidatie op de werkvloer?

Liefde op de werkvloer

Waar moet je rekening mee houden en wanneer mag je werkgever ingrijpen?

Pesten op het werk

Word jij of je collega gepest? Dit is wat je kunt doen.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie?

Rugklachten door werk

Veel mensen hebben last van rugpijn door werk. Maar hoe voorkom je het?

Scheiden en werk

Ervaar je stress of concentratieproblemen? Lees wat je kunt doen.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon helpt je bij ongewenst gedrag op het werk.

Werkdruk

Zo zorg je voor minder werkdruk en een gezonder werkleven

Werkende mantelzorger

Zorg en werk combineren is niet makkelijk. Deze hulp is er voor jou.

Werk en overgang

CNV wil de taboe over dit onderwerp doorbreken.

Werk en privacy

Hoe wordt jouw privacy beschermd?

Werkgeluk

Meer werkgeluk willen we allemaal. Maar hoe vergroot je het?

Werkstress

Handvatten om stress te herkennen en te voorkomen dat je uitvalt.

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

 • Hulp bij je belastingaangiftes
 • Advies bij vragen over je werk en inkomen
 • Ondersteuning bij een arbeidsconflict