Werkgevers VGL en LMB doen eindbod cao-onderhandelingen

Na negen maanden stilte is er afgelopen woensdagavond weer onderhandeld over jouw cao. Dit heeft geleid tot een eindbod van de werkgevers.

Het bod?

Looptijd en loon

Nieuwe cao loopt van 1 juli 2020 tot en met 1 juli 2023. Totale loonsverhoging gedurende de looptijd is 9%. De opbouw verschilt voor VGL ten opzichte van LMB.

De lonen worden verhoogd in de volgende stappen, zie onderstaande tabel.

Loonsverhoging

VGL LMB
2,5% per 1 februari 2021 (periode 2 2021) 4% per 1 december 2021 (periode 13, 6 december)
1,5% per 1 december 2021 (periode 13, 6 december 2021) 2,5% per 1 juni 2022 (periode 6, 23 mei 2022)
2,5% per 1 juni 2022 (periode 6, 23 mei 2022) 1% per 1 maart 2023 (periode 3, 27 februari 2023)
1% per 1 maart 2023 (periode 3, 27 februari 2023) 1,5% per 1 juli 2023 (periode 7, 19 juni 2023)
1,5% per 1 juli 2023 (periode 7, 19 juni 2023)
De loonsverhoging van 9% is voor beide gelijk, maar de opbouw en periode verschillen.

Invoering nieuw loongebouw per 1 januari 2022

Om het loongebouw logischer te maken na de aanpassingen in het Wettelijk Minimum Jeugd loon een aantal jaar geleden is deze vernieuwd. Er zat bijvoorbeeld geen verschil in de beloning van 21-jarigen tussen de schalen A en B.

De loonschalen worden vanaf 1 januari 2022 aangepast met de volgende percentages. Dit leidt tot een forse verbetering in het uurloon voor deze leeftijdsgroepen.

  • 20-jarigen: schaal A + 6,4% - schaal B +8,3%
  • 21-jarigen: schaal A + 6,4% - schaal B +12,7 % - schaal C + 10,4% - schaal D +4,7%

Zondagtoeslag

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de toeslag voor werken op zondag gehalveerd naar 50%. Werkte jij voor 1 januari 2022 al op de zondagen, dan wordt het verlies van de toeslag gedurende 3 jaar volledig gecompenseerd. Dit kan door de toeslag nog 3 jaar op 100% te houden of door een persoonlijke toeslag die is gebaseerd op de gewerkte zondagen in het jaar voorafgaand aan halvering.

Eerder stoppen

Onderdeel van het pensioencontract is dat werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken kunnen maken over mogelijkheden om eerder te stoppen met werken.

Werkgevers willen werknemers die 40 jaar in dienst zijn bij dezelfde werkgevers (of bij werkgevers, die zijn overgenomen door de huidige werkgever ) de mogelijkheid geven 1 jaar eerder te stoppen dan de AOW leeftijd. Zij kunnen dan gebruik maken van de RVU regeling. De werkgever betaalt dan een uitkering ter hoogte van de AOW. Voor parttime medewerkers geldt een uitkering, die gelijk staat aan het parttime percentage.

Stem nu

Het woord is nu aan jou. Geef je stem over dit eindbod. Als lid van CNV Vakmensen bepaal jij of dit eindbod wordt omgezet naar jouw nieuwe cao. De stemming loopt tot en met 11 november 2021