Toetsen draagvlak sociaalplan Aldi Ommen- Groenlo

In het najaar hebben wij onze laatste ledenvergadering gehad naar aanleiding van het overleg over het sociaal plan voor de verhuizing naar het nieuwe DC in Deventer. Jullie reactie op de afspraken in het sociaal plan was niet positief. Van velen van jullie kregen wij reactie op de reiskostenvergoeding en dan vooral dat het tijdelijk is en je na verloop van tijd geen extra vergoeding meer krijgt. Ook maakten velen van jullie zich zorgen over de werktijden in Deventer. Soms is het vandaag de dag al erg “jojo’en” als het gaat over werktijden, roosters en wijzigingen in roosters.

De chauffeurs gaven aan graag het werk in 4 aaneengesloten dagen te willen doen, zodat de langere afstand wordt gecompenseerd, door minder dagen Deventer op en neer te moeten reizen. Er was veel behoefte aan duidelijkheid en een eerlijke balans tussen werk, reistijd en het privéleven.
Inidviduele gesprekken door Aldi
Wij hebben jullie reacties teruggelegd bij Aldi en in reactie daarop heeft Aldi besloten met ieder van jullie een individueel gesprek te voeren over de verhuizing, de gevolgen en waar Aldi jullie tegemoet kan komen. Ook hebben zij aangegeven jullie maximaal bij de verhuizing en de veranderingen te willen vertrekken. Het sociaal plan, zoals het er nu ligt is individueel met jullie besproken.
Al deze gesprekken hebben de nodige tijd in beslag genomen. De bonden hebben ervoor gekozen, gedurende deze gesprekken een stap achteruit te doen. Vorige week zijn wij geïnformeerd over de uitkomsten van deze gesprekken. Aldi en de betrokken “fusie-OR”, hebben bij de bonden aangegeven, dat de gesprekken positief zijn verlopen en dat zij van mening zijn dat er voldoende draagvlak is voor het sociaal plan wat er nu ligt, dus ook voor de reiskostenvergoeding.
Vervolg door Vakbonden
Omdat ons gevoel over het draagvlak na de laatste ledenbijeenkomst niet positief was, willen wij dit draagvlak zelf bij jullie toetsen. Hoe sta je erin? Wat vond jij van het individuele gesprek? Is het sociaal plan voldoende om bij de leden in stemming te brengen? Waar moeten zaken nog worden aangepast? Graag ontvang ik jullie reactie hierop, zodat wij weten of het beeld klopt met de terugkoppeling die wij vanuit Aldi hebben ontvangen.
Naar aanleiding van de uitkomst hierop, zullen wij reageren naar Aldi en zal er in de tweede week van januari gestemd worden over het Sociaalplan, zodat er einde januari definitief uitsluitsel komt.
Ik wil jullie vragen jouw reactie te mailen naar: j.twerda@cnvvakmensen.nl.

Ik wens ieder van jullie heel fijne feestdagen en een heel goed 2021. Wij spreken elkaar begin januari 2021!

 

Vriendelijke groet,
Jacqueline Twerda
Bestuurder CNV Vakmensen