Overleg over sociaal plan DEEN gaat voorspoedig

Het overleg over het sociaal plan bij DEEN is op 19 maart voortgezet. Een aantal vragen van vakbonden zijn beantwoord maar er zijn nog zaken die nader uitgezocht moeten worden. Wij zullen het gesprek op 6 april voortzetten. In deze nieuwsbrief vind je meer informatie over het sociaal plan.

Wat gaat er gebeuren?
DEEN stopt met de supermarkten en verkoopt die aan Albert Heijn. Vervolgens verkoopt Albert Heijn ongeveer 20 supermarkten aan Vomar en 20 supermarkten aan DekaMarkt. Albert Heijn houdt zelf zo’n 40 supermarkten. De centrale warme keuken en het DC Beverwijk gaan naar DekaMarkt.
Albert Heijn neemt ook het hoofdkantoor, distributiecentra, transport, de slagerij en de bloemencentrale over.

Alle rechten en plichten gaan over naar Albert Heijn, Vomar en DekaMarkt.
Deen Supermarkten B.V. en alle daaronder liggende B.V.’s worden aan Albert Heijn verkocht. Daarmee is er sprake van overgang van de onderneming. Dit betekent dat alle rechten en plichten die je bij DEEN had over gaan naar Albert Heijn.
Ook voor de winkels die direct worden doorverkocht aan DekaMarkt en Vomar blijft dit gelden.

Albert Heijn is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het sociaal plan.
Omdat iedereen over gaat naar Albert Heijn is Albert Heijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het sociaal plan.
Voor de werknemers in de webwinkel, het retourencentrum, slagerij, transport, super slow move en het hoofdkantoor moet ander werk worden gezocht. In het sociaal plan zijn hier afspraken over gemaakt. Het uitgangspunt is dat iedereen een passende baan aangeboden krijgt.

Alles blijft zoals het is tot de overdracht van aandelen plaatsvindt.
DEEN en Albert Heijn willen dat alles door blijft draaien tot het moment waarop de overdracht van de aandelen plaats gaat vinden. Dat is ook het moment waarop het sociaal plan in werking treedt. Als je voor de datum waarop de overdracht plaatsvindt ander werk hebt gevonden en bij DEEN weggaat is het sociaal plan niet op jou van toepassing.
Daar staat tegenover dat als je bij DEEN blijft er met en voor jou ander werk wordt gezocht. Je kunt dan deelnemen aan een begeleidingstraject dat ervoor bedoeld is medewerkers naar een nieuwe baan te begeleiden.

Vragen en antwoorden over het sociaal plan.
In de bijlagen staat het concept sociaal plan. Dit is de eerste versie waarover op 3 en 19 maart met de directie van DEEN en Albert Heijn is gesproken. Dit is dus niet de definitieve versie. Het sociaal plan is al verspreid en daarom sturen we het vast naar je toe.
Ook hebben we vast wat vragen en antwoorden op een rij gezet. Dit wordt in de komende periode nog verder uitgebreid.

Nieuwe afspraak met DEEN en Albert Heijn.
Op 6 april is er weer een gesprek met DEEN en Albert Heijn over het sociaal plan. Dan hopen we het af te kunnen ronden en met de definitieve versie van het sociaal plan te kunnen komen.
Na 6 april krijg je weer bericht. Heb je in de tussentijd vragen dan kun je bellen (of mailen) met Tjitze van Rijssel, M: 06 51 203 083, E: t.vanrijssel@cnvvakmensen.nl

Soraya Faez
Bestuurder CNV Vakmensen
M:  06 2043 6165
E: s.faez@cnvvakmensen.nl

Downloads

Meepraten op de cao-pagina

Op de cao-pagina van Supermarkten VGL blijf je op de hoogte van de onderhandelingen en het nieuws. Ook vind je informatie over de huidige afspraken van de cao.