Detailhandel AGF op weg naar een nieuwe cao

Het is tijd voor een nieuwe cao! Op dit moment wordt hierover door vakbonden CNV Vakmensen en FNV Handel onderhandeld met een vertegenwoordiging van jullie werkgevers. We zijn één keer bij elkaar geweest om de wederzijdse voorstellen toe te lichten.

Er liggen voorstellen op tafel waarbij het erg belangrijk is dat we je hierover informeren en wij willen graag weten wat jullie van de voorstellen van de werkgevers vinden. De onderwerpen waarover zowel werkgevers als vakbonden afspraken willen maken zijn de volgende:

  • Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit
  • Persoonlijke Ontwikkeling
  • Beloning

Wat stellen de werkgevers voor ten aanzien van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit ?
Een langere werkweek
Werkgevers willen graag dat je meer uren gaat werken als dat mogelijk is. Zij denken aan een werkweek van 40 uur. Nu staat in de cao dat de normale werkweek gemiddeld 36 uur is, verdeeld over 5 dagen en berekend over 3 maanden.
Een jaarurenmodel
Als we het hebben over dit onderwerp, dan merken we bij de werkgevers vooral de behoefte aan een grotere inzetbaarheid en flexibiliteit. Daarnaast stellen zij voor een jaarurenmodel te gaan gebruiken waarbij je flexibel kunt worden ingezet en kunt plussen en minnen.
Vitaliteit
Daarnaast willen ze een keuzebudget voor elke werknemer, in te zetten voor bijvoorbeeld een fruitpakket bij de eigen werkgever, een abonnement bij de sportschool of andere vitaliteitsdoelen.

Wat willen CNV en FNV

Langere werkweken ?
We snappen dat er mogelijk mensen zijn die standaard 40 uur willen werken, om zo een hoger salaris te verdienen. Als vakbonden juichen wij langere werkweken niet toe, in verband met werk-privé balans en het toenemende aantal werknemers met een burn-out.
Jaarurenmodel?
Het werken met een jaarurenmodel heeft niet onze voorkeur, omdat je dan als werknemer geen regelmaat hebt in je werkuren. Je werkt veel uren in drukke periodes en je werkt weinig in rustige periodes. Een van de nadelen is dat je geen overuren meer betaald krijgt, omdat deze worden verrekend met de rustige periodes waarop de werkgever je niet inplant. Pas als je 20% meer werkt dan het afgesproken jaarvolume, dan krijg je een toeslag van 33% (de meeruren boven die 20%).
Vitaliteit?
Wij denken bij duurzame inzetbaarheid aan de mogelijkheden om eerder te stoppen met werken, om ervoor te zorgen dat iedereen fit de eindstreep haalt.

Voorstellen werkgevers m.b.t. persoonlijke ontwikkeling
Werkgevers denken bij ontwikkeling vooral aan vakgerichte scholing om binnen de sector breder ingezet te worden.

Wat willen CNV en FNV
Wij zijn van mening dat een medewerker regie moet kunnen voeren over zijn eigen loopbaan. Daarbij zouden wij graag een budget beschikbaar stellen aan medewerkers, ook voor opleidingen buiten de sector.

Wat stellen de werkgevers voor m.b.t. de loonontwikkeling
Werkgevers zien de mogelijkheid om van 36 naar 40 uren te gaan als een mogelijkheid om medewerkers hoger te belonen. Daarnaast willen zij automatische loonstijging koppelen aan de halfjaarlijkse stijging van het minimumloon. Mits die niet te hoog is.
Deze stijging is gekoppeld aan de gemiddelde loonstijging in Nederland. Daarnaast willen de werkgevers de toeslagen afschaffen voor het werken op zaterdagen, zondagen, feestdagen en (koop)avonden.

Wat willen CNV en FNV
Wij vinden het vooral belangrijk dat er een fatsoenlijke loonsverhoging komt, omdat het goed gaat met de sector. Als er een automatische loonstijging moet komen, dan stellen wij voor om te koppelen met de prijsstijging met nog iets extra’s in centen i.p.v. procenten.

Bij deze nieuwsbrief vind je in bijlage de gehele voorstellenbrief van de werkgevers. Wij zijn benieuwd wat jij en je collega's vinden van de voorstellen.
Daarvoor willen we je vragen om de Enquete in te vullen die je vindt via deze link:  https://www.onderzoekdoen.nl/enq/?f=b0zkaadubw
Iedereen werkzaam in de Detaihandel AGF kan deze enquete invullen. Lid of geen lid !
De enquete die CNV en FNV gezamenlijk hebben opgesteld, kun je invullen tot uiterlijk 18 november a.s. om 12.00 uur !
Wij kunnen de input dan meenemen naar de volgende onderhandeling ! Alvast bedankt voor het invullen !

Ellen Jonker, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5052 1057 / e.jonker@cnvvakmensen.nl

Downloads