De rare wereld van cao-onderhandelingen Supermarkten en Levensmiddelenbedrijf

Het is even stil geweest over jouw cao onderhandelingen. In deze nieuwsbrief ga ik je meenemen in dit gekke proces. Binnenkort volgt nog meer info over pensioen en hoe werkgever daar mee wil spelen. Ik wil hier graag met jullie over in gesprek. Het gaat ook om jouw cao, jouw werk en jouw geld!

Hoe het begon
De cao onderhandelingen supermarkten en levensmiddelenbedrijf verlopen net zo chaotisch als ze zijn gestart. Het eerste overleg zou gaan over de protocol afspraken die we gemaakt hebben in de afgelopen cao. Die afspraken gaan over het loongebouw en de zondagstoeslag. Al tijdens het overleg werd het onduidelijk of we nu over de gehele cao zouden praten of alleen over de protocol afspraken.

En door....
Tijdens het tweede overleg gaven werkgevers aan te willen praten over het totaal aan toeslagen in de cao. Het volledig afschaffen van de zon- en feestdagen toeslag en de toeslagen in de DC’s gelijkstellen aan de toeslagen in de winkels (welke toeslagen dan nog?) Dat was en is een brug te ver voor CNV Vakmensen.

Onze voorstellen
Wij hebben nu drie keer onze nek uitgestoken voor deze cao’s en in het laatste cao-akkoord de afspraak gemaakt om het gesprek aan te gaan over de halvering van de zondagstoeslag op voorwaarde dat de besparing die dit zou opleveren ook duurzaam terecht zou komen bij werknemers. De besparing die het oplevert is 1% van de totale loonsom en wij vinden dat deze 1% moet worden toegevoegd aan de uurlonen in de loontabel. Los van een eventuele loonsverhoging.

Onze voorstellen staan en vooralsnog willen wij daar geen millimeter in bewegen:

  • 5% loonsverhoging vanaf 1 april 2020
  • De 1% besparing die halvering van de zondagstoeslag oplevert, moet terug komen in het uur loon in de loontabel.
  • Cao heeft een looptijd van 1 jaar.

Hoe nu verder?
In reactie op de absurde voorstellen van de werkgevers, hebben wij aangegeven direct van tafel te stappen als voorstel niet ingetrokken worden. Het aangepaste voorstel hebben wij schriftelijk ontvangen, omdat werkgevers het niet aandurfden onder deze omstandigheden fysiek bij elkaar te komen. Aan het verzoek het gehele voorstel van tafel te halen hebben werkgevers niet voldaan. Zij willen nog steeds naast het halveren van de zondagstoeslag ook de feestdagentoeslag halveren. Wij gaan daar niet in mee.

In een brief aan de werkgevers heeft CNV Vakmensen laten weten niet aan de onderhandelingstafel te verschijnen op 1 december zolang dit op tafel ligt. Wij hebben er geen enkel begrip voor waarom er voor de feestdagen geen toeslag meer zou moeten gelden. Wij zien ook geen strikte noodzaak voor winkels om op deze dagen de deuren te openen. Werkgevers geven aan de consument dat graag wil. Als dat dan zo is, laat de consument het dan ook maar betalen en niet de werknemers.

Tot op dit moment is er geen concreet nieuw voorstel van de werkgevers gekomen. Zij hebben aangeven eind november met een voorstel te komen.

Ben jij het eens met mij dat wij niet gaan onderhandelen als dit op tafel ligt?  Ik vind dat jij meer verdient namelijk!

>> LAAT HET MIJ WETEN OP JE ACHTERBAN<<