Uitstel verkiezingen OR bij AS Watson

Onlangs heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen CNV Vakmensen en voorzitter en secretaris van de OR. Dit alles omdat er een verzoek was ingediend om de verkiezingen voor een nieuwe OR uit te stellen.
In september ontvingen vakbonden een verzoek van de OR om de verkiezingen voor een nieuwe OR een jaar uit te stellen, naar maart 2023. De verwijzing naar Covid, waardoor fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren, was niet voldoende om beide vakbonden te overtuigen van nut en noodzaak van dit uitstel. CNV Vakmensen heeft dan ook afwijzend gereageerd op het verzoek. Als vakbonden akkoord gaan met het gevraagde uitstel, hoeft de OR niet alle medewerkers om instemming te vragen voor uitstel, dus overeenstemming met CNV en FNV is van belang.
Op de afwijzing volgde de uitnodiging voor een gesprek, vanzelfsprekend zijn we het gesprek aan gegaan. Hierbij werd aangegeven dat er een andere kwestie speelde, waardoor het uitstel van de verkiezingen in een ander daglicht kwam te staan. 

De OR vertegenwoordigt alle medewerkers, werkzaam bij AS Watson. De OR is tot de conclusie gekomen dat met name Supply Chain onvoldoende vertegenwoordigd is in de huidige structuur. Men is bezig de medezeggenschapsstructuur aan te passen en heeft daarvoor tijd nodig om dat ook te kunnen invoeren.

Vanzelfsprekend was de vraag waarom dit niet direct verteld is bij het verzoek om uitstel. Immers,  juist voor deze zaken is het belangrijk dat de OR vakbonden tijdig informeert over ontwikkelingen die er spelen. Dit maakt én samenwerking mogelijk én leidt niet tot wellicht onjuiste verwachtingen. Voor ons als vakbonden was de toelichting helder. Zeer nadrukkelijk is door vakbonden gevraagd of er geen andere redenen zijn om de verkiezingen uit te stellen en dat is door de OR bevestigd. 

In onze reactie naar de OR hebben we benadrukt dat "CNV Vakmensen en FNV Handel nogmaals met klem willen wijzen op het feit dat alle medewerkers zich gehoord moet voelen door de OR, ook in hun rol als ambassadeur. De signalen dat het hieraan ontbreekt hebben we met jullie gedeeld." Wat ons betreft zal de OR dan ook werk moeten maken van haar communiceren met de achterban, vertrouwen herstellen is noodzakelijk voor het functioneren van de OR ten opzichte van haar achterban. 

Mocht je inhoudelijke vragen hebben over de veranderingen, stel ze aan de OR. Heb je vragen over instemming vanuit CNV Vakmensen met het uitstel, neem dan gerust contact met mij op. Ook voor andere vragen die te maken hebben met werk, arbeidsvoorwaarden, etc. kun je bij mij terecht.

Kitty Huntjens
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 47 82 68 77
E  k.huntjens@cnvvakmensen.nl