Al het nieuws

Overleg voor sociaal plan fusie Plus en Coop echt van start

Recent heeft CNV Vakmensen samen met andere vakorganisaties met de HR-directies van Plus en Coop overleg gevoerd over een sociaal plan. Het was een prettig en constructief gesprek. We zijn nader geïnformeerd en hebben nu op hoofdlijnen over de inhoud van het op te stellen sociaal plan het gesprek gevoerd.
Samenvoeging servicekantoren
Zoals bekend gaat het hier om de samenvoeging van de servicekantoren in Velp, Utrecht en Almere naar het huidige (Plus) kantoor in Utrecht. Dit sociaal plan heeft betrekking op de medewerkers die te maken krijgen met de verhuizing naar het servicekantoor in Utrecht. 

Sociaal plan 2020 als basis
De directies van beide ondernemingen willen het sociaal plan dat van toepassing is op de overgang naar één centraal distributiecentrum in Oss, gebruiken als basis voor het sociaal plan ten behoeve van de verhuizing/centralisatie naar Utrecht. Dat sociaal plan is met de HR directie van Plus en o.a. CNV Vakmensen afgesloten. Wij kunnen ons er in vinden om dit als basis te gebruiken maar we moeten voor de medewerkers die het betreffen goed kijken naar de toepasbaarheid van alle afspraken in dit sociaal plan. 

Overgangsperiode
Er speelt nu natuurlijk heel veel, zowel voor de bedrijven als voor de medewerkers. Er is een overgangsperiode van 3 jaar maar het is zeker dat alle activiteiten naar Utrecht "verhuizen". Daarom is het belangrijk dat we juist nu al goede afspraken maken over onder meer het reizen van en naar Utrecht, de vergoeding daarvoor maar ook een nette bijdrage voor een verhuizing als de werknemer daarvoor kiest. 
Verder komen de functies aan de orde. Er zal vrijwel zeker sprake zijn van dubbele bezettingen maar er zullen ook nieuwe functies ontstaan. Hoe daar mee om te gaan? We willen in het sociaal plan goede afspraken maken over wanneer een functie "passend" is maar ook belangrijke onderwerpen als outplacement, scholing e.d. vastleggen. 

Ondernemingsraad
Na afloop van dit overleg hebben we ook met een delegatie van de Ondernemingsraad van Coop gesproken. Ieder heeft z'n rol en bevoegdheden maar beiden vinden het belangrijk elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in dit proces. Inmiddels heeft de Ondernemingsraad al positief geadviseerd over de fusie. 

Hoe nu verder?
Op 18 november aanstaande krijgen de onderhandelingen een vervolg en mogelijk moeten we daarna nóg een keer om de tafel. We houden je vanzelfsprekend op de hoogte van de vorderingen. En als er een onderhandelaarsakkoord wordt bereikt leggen we dat eerst aan de leden voor. Zij hebben tenslotte het laatste woord.

Vragen/opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen kun je bij mij, als jouw onderhandelaar in dit proces, terecht via onderstaande gegevens. Over fusies, sociaal plannen en dergelijke is ook veel informatie te vinden op onze site. Ga hiervoor naar www.cnvvakmensen.nl/diensten/sociale-zekerheid/ 

Arie Kasper
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 13 20 84 02
E: a.kasper@cnvvakmensen.nl