Fusie Coop en Plus krijgt volle aandacht

Enkele dagen geleden is CNV Vakmensen geïnformeerd over de plannen beide organisaties te laten fuseren. Met deze fusie wordt beoogd de 3e supermarktketen van Nederland te worden met ongeveer 550 supermarkten en een handjevol distributiecentra.

Gevolgen voor de inrichting van de organisatie
Uit de informatie blijkt dat het kantoorgebouw van Coöp in Velp te klein is om daar het servicebureau van de nieuwe organisatie in onder te brengen. Bij Plus in Utrecht is nog ruimte en dat zal dan –naar verwachting- ook de hoofdvestiging van de nieuwe organisatie worden. Het is nog niet bekend wat het gaat betekenen bij een (lokale) overlap van supermarkten.
Ook is het nog niet duidelijk wat dit betekent voor de distributiecentra van beide organisaties. Wel weten we dat voor deze fusie 2 tot 3 jaar wordt uitgetrokken. Dat geeft ruimte voor weloverwogen beslissingen maar tegelijkertijd is het ook lange tijd onzeker wat dit voor jou kan betekenen!

Gevolgen voor het personeel
Omdat het vrijwel zeker is dat het Coöp-kantoor in Velp gaat sluiten is het aannemelijk dat het personeel wat daar werkt naar Utrecht wordt overgeplaatst. Dat is ruim 70 kilometer en een uur reistijd (enkele reis). Komt bij dat er functies zijn welke straks dubbel worden bezet.
Hoe gaat de nieuwe organisatie daarmee om? Wat het betekent voor de supermarkt-medewerkers en de medewerkers in de distributiecentra is onbekend. Zolang we niet geïnformeerd zijn over de plannen voor deze vestigingen kunnen we slechts een inschatting maken van de personele gevolgen bij een samenvoeging van supermarkten en mogelijk ook distributiecentra. Overlap zal vrijwel zeker personele gevolgen hebben.

Sociaal plan
Alle reden om een goed sociaal plan af te spreken. Een sociaal plan moet je zien als een sociaal vangnet om de personele gevolgen bij reorganisaties (en fusies!) op te vangen. In zo’n sociaal plan maken we o.a. afspraken over de (extra) reistijd, boventalligheid van personeel wat kan ontstaan bij overlap en dubbele bezetting, ontslagvergoeding, opleidingsbudget enz. Het gaat om allerlei onderwerpen welke jou kunnen raken in de zekerheden van je huidige werk.

Hoe verder?
CNV Vakmensen is een professionele vakorganisatie waar ook het onderhandelen voor een goed en -bij deze organisatie passend- sociaal plan in vertrouwde handen is. Het behoort tot onze kerntaken om overleg te voeren over arbeidsvoorwaarden en afspraken te maken die pas akkoord zijn als de leden er mee hebben ingestemd. Bij onderhandelingen voor een goed sociaal vangnet zal dat niet anders zijn!
In zo’n proces werken we bij voorkeur graag samen met de Ondernemingsraad. We moeten nog een afspraak plannen maar op korte termijn zal CNV Vakmensen door de directies van beide ondernemingen mondeling worden geïnformeerd over de fusieplannen en alle gevolgen voor de organisatie en het personeel. Die informatie zullen we direct daarna met je delen.

Lid zijn en collega’s lid maken
Ook juist nú is het van belang om lid te zijn van CNV Vakmensen. De komende tijd brengt onzekerheid temeer niemand nog weet wat de personele gevolgen van deze fusie zijn.

En als het jou raakt is het goed te weten dat er bij CNV Vakmensen behalve professionele onderhandelaars ook  ervaren en deskundige juristen werken die de leden kunnen bijstaan. We vragen je de inhoud van deze nieuwsbrief aan al je collega’s kenbaar te maken. Bijvoorbeeld door een print op het mededelingenbord te hangen, via Facebook, app, LinkedIn enzovoort. Nieuwe leden betalen de eerste 6 maanden maar 50% contributie!

Vragen/opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij Arie Kasper, onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402.