Jouw stem telt! Eindbod CAO Detailhandel AGF

In het voorjaar zijn wij gestart met de onderhandelingen voor de nieuwe cao. Helaas konden deze onderhandelingen door de corona maatregelen niet plaatsvinden. Onlangs hebben wij de gesprekken met de werkgevers in de sector weer opgepakt en is er uiteindelijk een eindbod van werkgeverszijde gedaan.

Werkgevers geven aan dat er in de sector bedrijven zijn waar het goed gaat, maar ook bedrijven waar het niet goed gaat, zoals de bedrijven die zich hebben gespecialiseerd op de zakelijke markt (werkfruit, levering aan horeca).

Wij zijn van mening dat jullie mede door de corona maatregelen keihard hebben gewerkt en zeker een loonsverhoging verdienen. Daar zijn de werkgevers het gelukkig mee eens, ondanks dat zij te maken hebben met hoge kosten ivm ziekteverzuim en de corona maatregelen. Zij stellen voor een eenmalige uitkering in december en een loonsverhoging in januari. Daarna gaan we in gesprek over de volgende cao waarin er ook meer aandacht zal zijn voor andere onderwerpen dan loon. Gelet op de ontwikkelingen in de sector zijn wij van mening dat op dit moment zonder acties dit het hoogst haalbare resultaat is.

Het eindbod bevat de volgende punten.

  • De cao loopt van 1 april 2020 tot 1 april 2021
  • Een eenmalige uitkering van 1% van de loonsom van het afgelopen jaar. Deze wordt betaald met het salaris van december.
  • Per 1 januari vindt er een loonsverhoging plaats van 1,29%

Jouw stem telt, wij vragen je dan ook uiterlijk op  30 november je stem uit te brengen voor de cao. Dit kun je doen door digitaal aan te geven of je het eens bent of niet.

Met vriendelijke groet,
Ellen Jonker
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
e.jonker@cnvvakmensen.nl 
06-50521057