Al het nieuws

Enquête sectorraad Handel

CNV Vakmensen 125 jaar: wat vind jij belangrijk?
CNV Vakmensen streeft naar een rechtvaardige samenleving met een sociaal stelsel voor iedereen. Hoewel wij nog steeds veel macht en kracht hebben als beweging daalt wel het aantal leden. Als wij die ledendaling niet een halt toe roepen, zal die macht en kracht langzaam minder worden en dat moeten wij zien te voorkomen!

We strijden voor eerlijkheid op de arbeidsmarkt, vechten tegen uitholling van arbeidscontracten en cao’s en willen een goed pensioen voor iedereen!

Wij hebben als beweging van mensen in de afgelopen 125 jaar onder andere voor elkaar gekregen:

  • Afschaffing van kinderarbeid
  • Invoering van cao en sociale zekerheid
  • Vijfdaagse werkweek (vroeger zes dagen)
  • 40-urige werkweek (vroeger veel meer)
  • Betaald zwangerschapsverlof
  • Gelijke beloning voor elke werknemer
  • Veiligheidsregels
  • Vakantiedagen en vakantiegeld
  • Zorgverlof
  • Een sterkere positie van de individuele werknemer

Het zijn maar een paar, maar wel heel waardevolle punten, waar we niet altijd bij stilstaan.

Klik hier om de enquête in te vullen over wat jij belangrijk vindt. Vul de enquête in vóór 18 november 2019.

Werk mee aan een sociaal en rechtvaardig Nederland!
Dit is een enquête van de Sectorraad Handel van CNV Vakmensen die jouw belangen behartigt binnen en buiten CNV Vakmensen. De Sectorraad Handel wordt ondersteund door CNV-bestuurder Jeroen Warnaar. Als je vragen en/of opmerkingen hebt, kun je hem bereiken op j.warnaar@cnvvakmensen.nl

Jeroen Warnaar
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 35 49 90
E: j.warnaar@cnvvakmensen.nl