Partijen bereiken onderhandelingsresultaat cao VGZ

Maandag 8 januari heeft er cao-overleg plaats gevonden. Tijdens dit overleg hebben we een akkoord bereikt met jouw werkgever. Het laatste struikelblok was de ingangsdatum i.c.m. het loonpercentage, maar ook hier zijn we dus uitgekomen.

Onderhandelingsresultaat

We denken dat we een mooi resultaat hebben bereikt, dat er op hoofdlijnen als volgt uit ziet:

  • Looptijd 1 jaar (1-1-2024 t/m 31-12-2024).
  • Loonstijging 5,5% per 1 januari 2024.
  • Internet vergoeding van 40,- netto voor iedere medewerker.
  • Aanscherping van de 63+ regeling, zodat de arbeidstijdverkorting ook aaneengesloten per week kan worden opgenomen.
  • VGZ stelt voor 2024 maximaal 200.000 bruto beschikbaar voor het ondersteunen van medewerkers met een studieschuld veroorzaakt door het leenstelsel.
  • Verhoging van de thuiswerkvergoeding naar het fiscaal maximale bedrag van 2,35.
  • Verhoging van de vergoeding van het ouderschapsverlof van 70% naar 80%.
  • Alle stagevergoedingen worden verhoogd naar €600,- per maand. Dit was €500,- voor HBO- en WO-studenten en €250,- voor Mbo’ers.
  • Aanvullend op de afspraak die al in de cao staat dat medewerkers 8 uur in werktijd aan een door VGZ georganiseerde Maatschappelijk Betrokken organisatieactiviteit mogen besteden, wordt deze afspraak in de nieuwe cao uitgebreid. In die zin dat medewerkers de 8 uur per jaar in werktijd ook mogen besteden aan deelname aan een door P&S erkend intern netwerk op gebied van diversiteit en inclusie.
  • Daarnaast hebben we nog een aantal studie afspraken gemaakt en een aantal bestaande afspraken voorgezet voor de looptijd van de cao.

Als bijlage stuur ik je de tekst van het onderhandelingsresultaat.

Stemming

Nu zijn de leden aan zet. Breng uiterlijk 24 januari je stem uit.
Leden ontvangen hierna een aparte nieuwsbrief met daarin een code om te kunnen stemmen.

Vervolg

Zodra de uitslag van de stemming bekend is zullen we je hier over informeren. We houden je op de hoogte.

Vragen

Als je vragen hebt dan kun je mij mailen of bellen.

Cao-pagina

Het hele cao-traject is online te volgen en je kunt bij alle fases meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen:
Cao VGZ | CNV Vakmensen - Zorgverzekeraars | CNV Vakmensen

Mede namens de kaderleden,

Henk Jongsma
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2238 3073
E h.jongsma@cnvvakmensen.nl 

Downloads