Nieuw cao traject VGZ van start

Op 29 september jl. heeft het eerste cao overleg om te komen tot een nieuwe cao voor VGZ plaats gevonden. Tijdens dit overleg zijn de openstaande punten van de vorige cao besproken en hebben we verkennend gesproken over de inzet van de nieuwe cao.

Openstaande punten

VGZ heeft een toelichting gegeven op de vraag waarom de leasefiets nog niet beschikbaar is. Het bleek dat de aanbieder niet kon voldoen aan de digitale veiligheidsvereisten. Er loopt nu een traject met een nieuwe leverancier. De hoop is dat de leasefiets nu snel beschikbaat komt.

De afgelopen jaren is het opbouwpercentage in de pensioenregeling laag geweest. Deze is in 2023 1,42% en het was in 2022 zelfs nog lager. De beoogde pensioen opbouw is 1,875%. Door de stijgende rente lijkt het erop dat het opbouwpercentage over 2024 hoger zal zijn. Wij hebben de werkgever gevraagd wat de verwachting is. We hopen tijdens het volgende overleg hier duidelijkheid over te krijgen.

Verder hebben we gevraagd hoeveel gebruik er wordt gemaakt van de Fit Boetiek. Dit omdat we de vraag gesteld hebben gekregen of het mogelijk is om een afspraak te maken in de cao over de vergoeding van privé sportabonnementen.

En als laatste hebben we de vraag gesteld hoe er concreet en objectief invulling wordt gegeven aan de regeling Fit je pensioen halen. Wij horen dat hier binnen de organisatie verschillend mee omgegaan wordt.

Input nieuwe cao

Voor het volgende cao overleg op donderdag 19 oktober zullen wij een brief met voorstellen opstellen. Hiervoor willen we graag de input van de leden.Je kunt je idee(en) indienen op de cao-pagina. Daar kun je ook je vragen stellen of reageren.

De voorstellen zullen opgesteld worden aan de hand van de volgende thema’s:

  • Beloning. Dit betreffen alle financiële arbeidsvoorwaarden zoals loon, reiskosten en andere vergoedingen. Hierbij kan het ook gaan om bijvoorbeeld een budget voor verduurzaming van je woning.
  • Ontwikkeling van mensen. Dit betreffen alle faciliteiten die jij nodig hebt om gezond en met plezier je loopbaan vorm te kunnen geven.
  • Fatsoenlijke flex. Hierbij gaat het, kort gezegd, om gelijk loon voor gelijk werk. Dit ter voorkoming van concurrentie op arbeidsvoorwaarden.
  • Iedereen doet mee. Dit thema betreft afspraken voor groepen werknemers die een steuntje in de rug nodig hebben.
  • Gezond aan het werk. Hierbij gaat het over werkdruk. CNV is van mening dat, ondanks de hoge werkeloosheid, we toch moeten streven naar een kortere werkweek met meer hersteltijd omdat de werkdruk de afgelopen decennia enorm is toegenomen.

Wij zijn benieuwd welke thema’s voor jou belangrijk zijn. Reageer daarom uiterlijk 15 oktober zodat we jouw inbreng mee kunnen nemen in de voorstellen. Jouw inbreng wordt vertrouwelijk behandeld. h.jongsma@cnvvakmensen.nl

Als bijlage stuur ik je arbeidsvoorwaardennota van het CNV. Hierin kun je een toelichting lezen op beschreven thema’s.

CNV lid aan tafel bij de onderhandelingen

We zijn op zoek naar een lid van het CNV die als cao delegatie lid wil deelnemen aan de onderhandelingen. Enerzijds heb je een rol in het volgen van het proces en anderzijds kun je inbreng hebben en meedenken tijdens de onderhandelingen. Een gezonde dosis boerenverstand is het enige wat je nodig hebt voor deze rol. Als je dit wat lijkt mail mij dan.

 

Als je vragen hebt dan kun je deze stellen op de cao-pagina, je mag mij mailen of bellen.

Mede namens de kaderleden,

 

Met vriendelijke groet,

Henk Jongsma,

h.jongsma@cnvvakmensen.nl

06-22383073.

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error