Leden stemmen in met onderhandelingsresultaat cao VGZ

De afgelopen weken hebben de leden van het CNV gestemd over het onderhandelingsresultaat zoals wij dit op maandag 8 januari jl. hebben bereikt.

Uitkomst stemming

50% van de leden hebben gestemd. Alle leden die hun stem hebben uitgebracht zijn voor het onderhandelingsresultaat. Ook de leden van de Unie en het FNV hebben in meerderheid voor gestemd. Dit betekent dat er een nieuwe cao voor VGZ is.

Vervolg

Als de tekst van de nieuwe cao is opgesteld zullen wij deze ondertekenen. De nieuwe cao is hiermee dan een feit. Wij zullen er op toe zien dat er uitvoering wordt gegeven aan de gemaakte afspraken.

Als bijlage stuur ik je de tekst van het onderhandelingsresultaat.

Als je vragen hebt dan kun je mij mailen of bellen.

Mede namens de kaderleden,

Met vriendelijke groet,

Henk Jongsma,

h.jongsma@cnvvakmensen.nl

06-22383073.

Downloads