Conflict met folderbezorger Spotta nog niet opgelost

Ruim 100 meldingen op CNV-meldpunt

Het conflict met folderbezorger Spotta is nog niet opgelost. Na de Radar-uitzending op 7 februari heeft CNV Vakmensen meerdere gesprekken met Spotta gehad. ‘We willen helderheid over de contracten, want die deugen niet. Spotta erkent inmiddels dat het anders en beter kan, maar we zijn er nog niet uit hoe’, meldt onderhandelaar Henry Stroek van CNV Vakmensen.

Ruim 100 meldingen

Tijdens de uitzending bleek dat er veel zaken niet in de haak zijn bij folderbedrijf Spotta. De contracten deugen niet en de beloningen zijn volstrekt onduidelijk of worden opeens zonder verklaring verlaagd. Sinds de uitzending heeft CNV Vakmensen ruim 100 meldingen gekregen via het Meldpunt voor bezorgers van reclamefolders en huis-aan-huisbladen.

Spotta belooft beterschap

Spotta erkent inmiddels in de gesprekken dat er inderdaad zaken niet goed gaan. ‘Op veel punten heeft Spotta verbeteringen toegezegd, dat is positief, maar we zijn er nog niet’, zegt Stroek. Spotta werkt bijvoorbeeld aan:

  • een beter en duidelijker contract
  • meer inzicht in de beloning
  • meer duidelijkheid over de (ongevallen)verzekering en de dekking

Meningsverschil over contractvorm

Een belangrijk meningsverschil met Spotta betreft de contractvorm. CNV Vakmensen vindt dat er sprake is van een arbeidscontract in plaats van een overeenkomst van opdracht. Dat maakt nogal verschil, want een arbeidsovereenkomst geeft meer bescherming en zekerheid, bijvoorbeeld over de beloning.

Contracten voor 13- en 14-jarigen deugen niet

Wat betreft de contracten voor 13- en 14-jarigen erkent Spotta inmiddels dat de huidige werkwijze niet klopt. ‘Op die leeftijd mag je nog geen zelfstandige arbeid verrichten. De contracten zullen daarop moeten worden aangepast. Die moeten wettelijk kloppen, een schijncontract is voor ons onacceptabel’, stelt Stroek.

Opeens een lager salaris

En dan de plotselinge verlaging van de beloning, waarmee veel folderbezorgers te maken kregen. ‘We zijn hier heel duidelijk over geweest. Die eenzijdige verlagingen door Spotta zijn niet rechtmatig, die moeten worden teruggedraaid’, vindt Stroek. ‘Maar ze willen hier nog niet aan meewerken. Spotta stelt dat ze te veel heeft betaald, maar toont dit niet nog aan met berekeningen. We wachten nu af waar Spotta nog mee komt, maar zonodig gaan we hierover procederen.’

CNV wil inzicht in de vergoeding

CNV Vakmensen wil ook dat de folderbezorgers een beter inzicht krijgen in de beloning, zegt Stroek. ‘Je hebt nu als bezorger geen idee waar die berekening op is gebaseerd. We hebben sterke aanwijzingen dat de beloning, omgerekend naar de tijd die bezorgers kwijt zijn, onder het minimumloon zit. Wij willen dat Spotta inzicht geeft in de achterliggende berekeningen. Dit gaan we nu bekijken aan de hand van drie concrete dossiers van bezorgers. Als de uitkomst ons niet bevalt, overwegen we een bezwaarprocedure.’

Spotta-bezorgers (en folderbezorgers bij andere werkgevers/opdrachtgevers) kunnen hun ervaringen nog steeds delen via het Meldpunt.