Werkgevers doen eindbod voor cao Zorgverzekeraars

Donderdagavond heeft CNV Vakmensen samen met de andere vakbonden met de werkgevers gesproken over de nieuwe cao. Lang was er gehoopt dat we tot een onderhandelingsresultaat zouden komen. Maar helaas is dat niet gelukt. Werkgevers doen nu een eindbod voor de nieuwe cao.

Collectieve loonsverhoging

Grootste struikelblok in de onderhandelingen is de collectieve loonsverhoging. Werkgevers hechten er veel waarde aan om de nieuwe cao af te sluiten voor een periode van 2 jaar. De collectieve loonsverhoging die zij vervolgens voorstellen is in onze ogen onvoldoende. Wij wilden vervolgens in gesprek gaan met jullie om het laatste voorstel van werkgevers met jullie te bespreken. Helaas zagen werkgevers dit anders. Zij gaven aan dat zij in de loop van volgende week een eindbod naar ons toe zullen gaan sturen. Wij vinden het jammer dat werkgevers geen mogelijkheden meer zien om met ons verder te praten om alsnog tot overeenstemming te komen voor een nieuwe cao.

Hoe nu verder

Zodra wij het eindbod van werkgevers hebben ontvangen, zullen wij dit aan jullie voor gaan leggen. Mocht er behoefte aan zijn, dan zullen wij ook bijeenkomsten organiseren om het eindbod van werkgevers met jullie te bespreken. Uiteindelijk krijg je als lid van CNV Vakmensen het laatste woord. Het eindbod zullen wij ter stemming dan aan jullie voor gaan leggen.

Wisseling bestuurder

Graag had ik jullie een ander bericht willen bezorgen, namelijk dat we met de werkgevers tot overeenstemming waren gekomen voor een nieuwe cao. Helaas is dat niet het geval. Aangezien ik besloten heb om mijn loopbaan per 1 oktober buiten CNV verder voort te zetten, zal mijn collega Henk Jongsma vanaf 1 oktober het stokje van mij overnemen. Henk Jongsma zal jullie verder informeren over het eindbod van werkgevers en het vervolgproces.

Cao-traject online

Bij CNV Vakmensen kun je het hele cao-traject online volgen. Niet alleen volgen maar ook kun je op de cao-pagina je vragen stellen of reageren:
Cao Zorgverzekeraars (ZN) | CNV Vakmensen

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5186 4265
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl