Waar staan we in het pensioenoverleg Zorgverzekeraars Nederland

Sinds 2021 zijn we met Zorgverzekeraars Nederland in gesprek over de pensioenregeling. Aanleiding hiervoor is de wijziging in het pensioenstelsel welke aanstaande is. Om ons hier goed op voor te bereiden zijn we vorig jaar gestart met een werkgroep. Het is goed om jullie bij te praten waar we nu staan.

Pensioenuitkering en premie

In Nederland wordt al decennialang pensioen toegezegd op basis van een uitkeringenregeling. Jaarlijks koopt het pensioenfonds een klein deel van de pensioenuitkering aan die op de pensioendatum aan jou wordt uitgekeerd. Door de lage rente is de inkoopprijs voor jouw pensioenuitkering duurder geworden. Veel werkgevers worstelen samen met vakbonden hoe hier mee om te gaan. Of de pensioenpremie moet fors omhoog, óf de hoogte van de pensioenuitkering moet omlaag. In 2020 hebben we met Zorgverzekeraars Nederland besloten om de hoogte van de pensioenuitkering te verlagen. Hierdoor is de pensioenpremie niet gestegen, maar is de hoogte van het toekomstig in te kopen pensioenuitkering wel fors verlaagd.
Net als Zorgverzekeraars Nederland vonden wij vorig jaar deze situatie niet langer verantwoord. Wij hebben toen besloten om per 1 januari 2022 tijdelijk over te stappen naar de beschikbare premieregeling van SBZ Pensioen. Binnen een beschikbare premieregeling worden jouw pensioenpremies belegd en wordt het rendement direct toegevoegd aan jou persoonlijk pensioenkapitaal. Tien jaar voor de pensioendatum zal het pensioenfonds jaarlijks een tiende deel van jouw pensioenuitkering aankopen vanuit het jouw opgebouwde pensioenkapitaal.

Nieuw pensioenstelsel

In het nieuwe pensioenstelsel mag straks alleen nog pensioen worden opgebouwd op basis van een premieregeling. Er zullen straks twee soorten premieregelingen mogelijk zijn: een solidaire premieregeling en een flexibele premieregeling. Een werkgroep bestaande uit vakbonden en werkgevers is nu samen met een externe adviseur begonnen om te onderzoeken welke van de twee premieregelingen het beste past bij Zorgverzekeraars Nederland.
Op dit moment is de wetgeving voor het nieuwe pensioenstelsel nog niet bekend, maar is er al wel veel te doen om deze wetgeving. De verwachting is dan ook dat behandeling van de wetgeving in de Tweede en Eerste Kamer nogal de nodige wijzigingen met zich mee zal brengen. Er is wat CNV Vakmensen betreft dan ook geen haast om snel tot (overhaaste) keuzes te komen. Dat hoeft ook niet, aangezien we de beschikbare premieregeling die we vorig jaar hebben afgesproken, een looptijd heeft van vijf jaar. Indien we eerder over kunnen, dan is deze mogelijkheid ook aanwezig.

Robert Wonnink, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5186 4265 / r.wonnink@cnvvakmensen.nl