Stand van zaken overleg cao en pensioen Zorgverzekeraars

Eerder deze maand heeft CNV Vakmensen weer met Zorgverzekeraars Nederland gesproken over jouw cao en pensioen. Dit was het laatste overleg voor de zomervakantie. In deze nieuwsbrief zal ik jullie informeren over de stand van zaken.

Pensioen
In de afgelopen weken hebben we samen met de andere vakorganisaties en werkgevers een gemeenschappelijke denklijn ontwikkeld voor de komende jaren. Nu er nog veel onduidelijkheid is over het nieuwe pensioenstelsel, kiezen we nu voor een tussenoplossing. Dit geeft ons meer tijd om uiteindelijk keuzes te maken in het nieuwe pensioenstelsel. Voortzetten van de huidige middelloonregeling gaat teveel ten koste van de pensioenopbouw. Meer informatie hierover lees je in de toelichting, die je terug kunt vinden onder ‘Downloads’. Na de zomervakantie overleggen we hier verder over met de werkgevers.

Cao
Naast het pensioenoverleg, is er ook gesproken over de nieuwe cao. De huidige cao loopt tot en met 30 september 2021. De voorstellen zijn door partijen nader toegelicht. Op een aantal voorstellen lijken partijen dicht bij elkaar te zitten, maar de loonparagraaf daar zal nog wel over onderhandeld moeten worden.

Vervolg
Zoals gezegd, het laatste overleg voor de zomervakantie heeft plaatsgevonden. Na de zomer op donderdag 2 september vervolgen wij het overleg met Zorgverzekeraars Nederland. Na deze week ga ik vier weken met vakantie. Heb je vragen, stuur mij dan een mail. Door de zomervakantie kan het wat langer duren voordat ik hierop kan reageren.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65 / E r.wonnink@cnvvakmensen.nl

Downloads