Principe-akkoord voor nieuw Sociaalplan CZ

Nieuw Sociaalplan bij CZ? Leden kunnen stemmen voor het principe-akkoord sociaalplan

Vanaf februari zijn we in onderhandeling geweest om te komen tot een nieuw sociaalplan. Tijdens de laatste bijeenkomst werd het ook nog spannend, maar het is gelukt, er ligt een nieuw principe-akkoord waarover leden nu kunnen stemmen.

Klik hier om je stem uit te brengen. Stemmen is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 23 juli 2021.

Het is belangrijk dat je laat weten of je wel of niet akkoord bent met deze wijzigingen. In de bijlage staat een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Indien wij niet duidelijk weten of onze leden in meerderheid akkoord gaan, kunnen wij het plan niet ondertekenen, in dat geval is er geen collectieve afspraak tussen CNV en
CZ.

Het is van belang dat je collega’s die gedurende de looptijd van dit sociaalplan boventallig worden verklaard, weten wat er voor hen geregeld is. Dit sociaalplan voorziet daarin.
We doen een beroep op eenieder dit belang voor elkaar in te zien.

Voor vragen ben ik bereikbaar via p.vlaming@cnvvakmensen.nl

Peter Vlaming
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5329 5256
E. p.vlaming@cnvvakmensen.nl

Downloads