Onderhandelingsresultaat cao voor de Zorgverzekeraars

CNV Vakmensen heeft een resultaat bereikt voor een nieuwe cao Zorgverzekeraars. Sinds het voorjaar zijn we in overleg geweest over een nieuwe cao. Het laatste woord is nu aan jullie om ons te laten weten wat jullie van het resultaat vinden.

Loon en pensioen
De cao kent een looptijd van 12 maanden: van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022. Medewerkers krijgen met terugwerkende kracht een structurele loonsverhoging van 2,4% per 1 oktober 2021. De pensioenregeling vormde - net als vorig jaar - weer het belangrijkste thema binnen de onderhandelingen. Pensioen wordt steeds duurder, met name doordat de marktrente heel laag is. Het duurder worden van pensioen heeft ervoor gezorgd dat SBZ in 2021 het opbouwpercentage fors heeft verlaagd. In 2021 wordt dus veel minder pensioen opgebouwd. Voorzetting hiervan achten sociale partners niet wenselijk. Daarom is besloten om per 1 januari 2022 over te stappen naar een beschikbare-premieregeling. De verwachting is dat je in de huidige marktomstandigheden in een beschikbare-premieregeling meer pensioen opbouwt dan in de huidige pensioenregeling met het lagere opbouwpercentage (zie de bijlage voor de volledige toelichting op de pensioenafspraak).

Andere afspraken
Verder is onder andere afgesproken, dat Bevrijdingsdag jaarlijks een vrije dag wordt. Ook worden de mogelijkheden voor verlofsparen uitgebreid. Werknemers kunnen vanaf 1 januari hun bovenwettelijk verlof opsparen tot maximaal 100 weken. Dit verlof kan voorafgaande aan de pensionering worden opgenomen.  De nieuwe cao maakt ook mogelijk, dat de continue dialoog in de plaats mag komen van de traditionele gesprekkencyclus. De afspraak om via SPAWW bovenwettelijk verzekerd te blijven voor WW en WGA wordt gecontinueerd. Ook de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat is als bijlage meegestuurd.

Stemmen
Het laatste woord is nu aan jullie. Wij willen graag van je weten wat jij van het bereikte onderhandelingsresultaat vindt. Dit kan je doen door je stem hierover uit te brengen. Stemmen kan digitaal via deze link. Je kan stemmen tot en met dinsdag 19 oktober. Woensdag 20 oktober weten we dan of er definitief een nieuwe cao gaat komen.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 86 42 65 / E: r.wonnink@cnvvakmensen.nl

Downloads