Onderhandelingen cao Zorgverzekeraars van start

Eind september loopt de huidige cao voor de Zorgverzekeraars af. De onderhandelingen voor de nieuwe cao zijn van start gegaan. CNV Vakmensen zet in om in de nieuwe cao afspraken te maken over een loonsverhoging, regeling vervroegd uittreden en verlofsparen. In deze nieuwsbrief informeren we jullie over de voortgang van de onderhandelingen.

Het lijkt niet zo lang geleden dat de onderhandelingen van de huidige cao zijn beëindigd. Toch zijn we deze week gestart met de onderhandelingen over een nieuwe cao. De huidige cao loopt nog tot eind september van dit jaar, dus hopelijk slagen we erin om voor de einddatum een akkoord te bereiken over een nieuwe cao.

Inzet CNV Vakmensen
Bij elke onderhandelingen stellen vakbonden en werkgevers een voorstellenbrief op. Ook CNV Vakmensen heeft voor de onderhandelingen een voorstellenbrief opgesteld. De belangrijkste onderwerpen waar we aandacht voor vragen zijn: regeling van vervroegd uittreden, verlofsparen en een loonsverhoging. Hieronder zullen wij de onderwerpen kort toelichten.

Regeling vervroegd uittreden
In 2019 hebben vakbonden en werkgevers een Pensioenakkoord bereikt. Eén van de afspraken die toen gemaakt is, is de mogelijkheid dat medewerkers met een zwaar beroep eerder met pensioen kunnen gaan. Aangezien het moeilijk vast te stellen is wat wel of geen zwaar beroep is, heeft de overheid besloten dat voor een periode van vijf jaar (2021-2025) iedereen gebruik mag maken van de regeling om eerder te stoppen met werken. Als je als werknemer gebruik wilt maken van deze regeling, dan heb je recht op een uitkering ter grootte van de AOW die de werkgever moet betalen. Dus ook de werkgever moet hier mee instemmen. 

Verlofsparen
In het Pensioenakkoord uit 2019 is ook afgesproken om de fiscale regels rondom verlofsparen te verruimen naar 100 weken. Sinds 1 januari 2021 is de fiscale wetgeving op dit punt aangepast. Sinds 1 januari van dit jaar mogen werknemers hun verlof opsparen tot 100 weken zonder dat dit fiscale gevolgen heeft. De aanleiding voor deze verruiming is dat werknemers meer regie willen over hun loopbaan. Aan deze verruiming kan tegemoet gekomen worden door bijvoorbeeld het verlof te gebruiken voor om- en bijscholing, een sabbatical of vervroegd pensionering.

Collectieve loonsverhoging
CNV Vakmensen zet tijdens de onderhandelingen in om de salarissen en salarisschalen structureel met 3 procent te verhogen. Wij hebben deze loonsverhoging gekoppeld aan een looptijd van 12 maanden. Mocht de voorkeur uitgaan naar een langere looptijd, dan is dat wat ons betreft bespreekbaar.

Onze volledige voorstellenbrief kun je terugvinden via de bijlage ‘Download’.

Vervolg
De komende weken zullen wij een aantal keren met werkgevers verder praten over een nieuwe cao. Deze gesprekken zijn gekoppeld aan de gesprekken van de studie om tot een nieuwe pensioenregeling te komen. Wij verwachten binnenkort jullie ook te kunnen informeren over de stand van zaken rondom de studie naar een nieuwe pensioenregeling. De komende weken ontvang je van ons regelmatig een nieuwsbrief over de ontwikkelingen van zowel de cao en de pensioenregeling. Houd je mail dus in de gaten!

Robert Wonnink,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl

Downloads