Onderhandelingen cao Zorgverzekeraars niet makkelijk

Afgelopen dinsdag heeft CNV Vakmensen samen met de andere vakbonden met jullie werkgevers gesproken over een nieuwe cao. De fase van de onderhandelingen waarin we nu zitten, is niet makkelijk. Het verschil tussen wat vakbonden vragen en werkgevers bieden, is nog steeds groot. Eind deze maand loopt de huidige cao af.

Inhoudelijk voorstel

Bij de start van de onderhandelingen hebben vakbonden meerdere inhoudelijke voorstellen gedaan voor verlof, duurzame inzetbaarheid, eerder kunnen stoppen met werken en de collectieve loonsverhoging. Daarentegen hebben de werkgevers geen enkele inhoudelijk voorstel gedaan, buiten een aantal technische aanpassingen van de cao. Dat de werkgevers zonder een inhoudelijk voorstel zijn gekomen, heeft ons als vakbonden enorm verbaasd. Temeer ook nog eens dat werkgevers praktisch alle inhoudelijke voorstellen van vakbonden afwees.

Voorstel collectieve loonsverhoging

Voor de zomer konden de werkgevers nog geen voorstel doen voor de collectieve loonsverhoging. Afgelopen dinsdag hebben de werkgevers hun eerste bod voor de collectieve loonsverhoging gedaan. Echter, dit eerste bod was bespottelijk. De werkgevers hebben het voorstel gedaan voor een collectieve loonsverhoging van 2,7% bij een looptijd van 12 maanden. De voorkeur van werkgevers gaat echter uit naar een looptijd van 24 maanden. Hierbij gaven zij aan dat de collectieve loonsverhoging in het tweede jaar onder het niveau uitkomt van het eerste jaar. Oftewel, in het tweede jaar zou de collectieve loonsverhoging onder de 2,7% uitkomen. Terwijl de inflatie al maanden oploopt, vonden de werkgevers dat zij een goed openingsbod hebben gedaan.

In onze reactie hebben we de werkgevers laten weten hun bod niet serieus te nemen. De gemakzucht waarmee de werkgevers praktisch alle inhoudelijke voorstellen van de vakbonden afwezen en het zeer lage loonbod, heeft ons niet dichterbij gebracht naar een mogelijk resultaat. Op maandag 12 september 2022 hebben we een extra overleg ingepland. Dan willen we zien of werkgevers echt stap willen zetten om tot een resultaat te kunnen komen voor een nieuwe cao.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl