Cao Zorgverzekeraars definitief rond

De afgelopen periode konden de leden bij de vakbonden hun stem uitbrengen over het bereikte onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao. Uit deze raadpleging is naar voren gekomen dat een ruime meerderheid van de leden heeft ingestemd. Hiermee is de nieuwe cao definitief rondgekomen.

Stemming CNV Vakmensen
Bij de ledenraadpleging onder onze leden bleek dat zij unaniem hebben ingestemd over het bereikte onderhandelingsresultaat. Ik ben hier verheugd over. Ook bij FNV Finance en De Unie hebben de leden met een ruime meerderheid ingestemd. Daarmee is de nieuwe cao Zorgverzekeraars definitief rondgekomen.

Tekst cao
Op dit moment worden de nieuwe cao-teksten uitgewerkt. Zodra de cao-teksten uitgewerkt zijn en akkoord zijn bevonden, worden deze integraal beschikbaar gesteld.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: +316 51 86 42 65 
E: r.wonnink@cnvvakmensen.nl