De regels van reorganisatie: een stappenplan

Bij een reorganisatie staat veel op het spel. Niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor jou als werknemer. Het moet daarom zorgvuldig gebeuren. Jouw belangen horen voorop te staan bij een reorganisatie. Aan de andere kant moeten reorganisaties vaak snel gebeuren. Dit zijn de stappen die bij elke reorganisatie doorlopen moeten worden.

Stap 1: het plan om te reorganiseren

Iedere reorganisatie begint met het plan van het bestuur of management van een bedrijf om te gaan reorganiseren. Op het moment dat het plan wordt besproken, wordt er al een besluit voorbereid. De ondernemingsraad (OR) kan in deze fase meepraten over het plan.

Stap 2: bewijzen dat reorganisatie nodig en nuttig is

De reorganisatie heeft heel vaak gevolgen voor het personeel. Daarom is het heel belangrijk dat je werkgever laat zien waarom een reorganisatie nodig is. Je werkgever is verplicht om advies te vragen aan de OR over de reorganisatieplannen. De OR bekijkt dan of een reorganisatie echt nodig is.

Als de reorganisatie gevolgen heeft voor het personeel, is het verstandig dat de OR nu al gaat praten met de vakbonden. Vakbonden moeten de gevolgen voor het personeel in kaart brengen.

Geruchten over reorganisatie?

Heb je geruchten opgevangen over reorganisatie of ontslagen? Meld het bij ons. Hoe eerder wij betrokken raken, hoe beter.

Neem contact op

Stap 3: reorganisatie melden bij medewerkers

Je werkgever licht de ondernemingsraad in. Heeft de reorganisatie gevolgen voor het personeel? Dan moet je werkgever de vakbonden vertellen dat hij wil gaan reorganiseren. Daarna meldt je werkgever bij jou en je collega’s zijn plannen. De OR en de vakbonden laten ook aan hun collega’s en leden weten dat er een reorganisatie aan komt.

Stap 4: een sociaal plan opstellen

Als een werkgever wil reorganiseren, kunnen werknemers hierdoor hun baan verliezen. Je werkgever schrijft daarom een sociaal plan. Hierin staan maatregelen om de gevolgen van het ontslag te verzachten. Een sociaal plan schrijven is niet wettelijk verplicht. Je werkgever is ook niet verplicht om medewerkers en vakbonden advies te vragen hierover, maar meestal gebeurt dit wel. Ben je het niet eens met het sociaal plan? Schakel dan je vakbond in - ook voor juridisch advies.

Stap 5: mening van de vakbondsleden vragen

De vakbond keurt een sociaal plan pas goed als de vakbondsleden het plan hebben goedgekeurd. Bijvoorbeeld met een referendum of tijdens een stemming op een ledenvergadering. Ook overlegt de vakbond met de ondernemingsraad.

Stap 6: de reorganisatie en het sociaal plan uitvoeren

De veranderingen in het bedrijf worden doorgevoerd op basis van de afspraken in het sociaal plan. Het sociaal plan moet correct toegepast worden en goed nageleefd worden. Daarom worden vaak begeleidings- en toetsingscommissies opgericht.

Vragen over reorganisatie?

Reorganisatie in je bedrijf is een verwarrende tijd. Kom je er niet meer uit? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je om je rechten uit te zoeken.

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

  • Hulp bij je belastingaangiftes
  • Advies bij vragen over je werk en inkomen
  • Ondersteuning bij een arbeidsconflict