Wat zijn de gevolgen van reorganisatie?

Een reorganisatie betekent verandering. Een verandering in het bedrijf of de organisatie waar je werkt. Het wordt ook wel anders genoemd: herindeling, herstructurering, modernisering, privatisering, outsourcing. Noem maar op. Het komt altijd neer op verandering. Waarom moet een bedrijf reorganiseren? En wat betekent reorganisatie voor jou?

Waarom moet een bedrijf reorganiseren?

Als een bedrijf moet reorganiseren komt dit door problemen. Deze problemen zijn meestal bedrijfseconomisch van aard, zoals financiële problemen. Soms zijn problemen binnen het bedrijf zelf de oorzaak. Bijvoorbeeld slechte leiding of een hoog verloop onder personeel. Het is lastig aan te geven wat precies het probleem is waardoor een bedrijf moet gaan reorganiseren. Vaak gaat het om een combinatie van verschillende oorzaken.

Gevolgen van een reorganisatie

Een reorganisatie zorgt voor onzekerheid. Voor het bedrijf, voor je werkgever, maar vooral voor jou als werknemer. Ineens is het niet meer zeker of je je baan houdt. Word ik ontslagen? Krijg ik mijn loon wel uitbetaald? Heb ik recht op een vergoeding of uitkering? En hoe kom ik aan nieuw werk? Een sociaal plan moet de onzekerheid voor jou minder maken.

CNV: Reorganisatie op het werk

Gevolgen van een reorganisatie voor jou:

  • Je krijgt een andere functie In het sociaal plan worden vaak afspraken gemaakt over het herplaatsingsbeleid. Wie komen er voor ander werk in aanmerking? En waar? In het sociaal plan staan vaak ook afspraken over loongaranties. Dit betekent dat je je oude loon behoudt als je een functie accepteert in een lagere loonschaal.
  • Je wordt overgeplaatst Je behoudt dezelfde functie, maar wordt overgeplaatst naar een andere locatie. In sommige bedrijven is overplaatsing heel normaal. Dan zijn er in de cao en individuele arbeidsovereenkomsten vaak afspraken gemaakt over de gevolgen van een overplaatsing. Bijvoorbeeld over verhuiskosten, hogere reiskosten en een langere reistijd. Zijn deze afspraken er nog niet, dan worden ze vaak in een sociaal plan opgenomen.
  • Je wordt begeleid bij het vinden van een nieuwe baan Dit wordt ook wel ‘outplacement’ genoemd. In het sociaal plan maken we dan afspraken over de ondersteuning en begeleiding die je ontvangt bij het vinden van een nieuwe baan. Zo kan je werkgever bijvoorbeeld een professioneel outplacementbureau inhuren, dat je persoonlijk begeleidt naar ander werk.
  • Je secundaire arbeidsvoorwaarden veranderen Dit kan bijvoorbeeld als je een nieuwe baan krijgt. De meeste werknemers letten dan vooral op de hoogte van het loon. Ze willen hetzelfde of een hoger salaris. Het is ook belangrijk om op je secundaire arbeidsvoorwaarden te letten. Zoals pensioen, vergoeding voor kinderopvang en reiskostenvergoeding. In een sociaal plan maken we soms afspraken om verschillen tijdelijk aan te vullen, als die secundaire arbeidsvoorwaarden bij een nieuwe werkgever minder goed zijn.
  • Je wordt ontslagen Als je wordt ontslagen vanwege een reorganisatie, vraagt je werkgever bij het UWV je ontslag aan. Hiervoor geldt een aparte procedure. In de ontslagaanvraag moet je baas bewijzen dat hij je moet ontslaan omdat het niet goed gaat met het bedrijf.

Hulp nodig bij reorganisatie?

Een reorganisatie is een chaotische tijd met veel onzekerheid. Neem contact met ons op voor hulp bij reorganisatie.

Neem contact op

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

  • Hulp bij je belastingaangiftes
  • Advies bij vragen over je werk en inkomen
  • Ondersteuning bij een arbeidsconflict