Alles over faillissement

Stel: het bedrijf waar je werkt zit in financiële problemen. In het slechtste geval kan dit leiden tot een faillissement. Het bedrijf stopt met bestaan. Dit betekent dat er een onzekere en spannende tijd aanbreekt. Het is dan fijn als je begrijpt wat er aan de hand is. Daarom leggen we je alles uit over faillissement. Van hoe het jouw baan kan beïnvloeden tot een mogelijke doorstart.

Faillissement: wat houdt het in?

Als een bedrijf zijn schulden niet meer kan betalen, kan de rechtbank het bedrijf failliet verklaren. Het faillissement kan worden aangevraagd door je werkgever of de mensen aan wie geld verschuldigd is (de schuldeisers). Bij een faillissement worden alle bezittingen en inkomsten van het bedrijf bevroren. Dat betekent dat je werkgever geen controle meer heeft over wat ermee gebeurt. De rechtbank kiest een curator die het faillissement afhandelt. De curator onderzoekt hoe de schulden kunnen worden afbetaald en maakt de beslissingen.

Stappen bij een faillissement: Van aanvraag tot doorstart

Bij een faillissement worden verschillende stappen doorlopen, namelijk:

  1. Faillissementsaanvraag: Je werkgever of de schuldeisers vragen het faillissement aan.
  2. Naar de rechtbank: De rechter beoordeelt of het faillissement gerechtvaardigd is.
  3. Bewaarfase: De aanvraag is goedgekeurd en een curator wordt aangesteld.
  4. Opheffing door gebrek aan baten: Als er niet genoeg bezittingen zijn om de curator en administratie te betalen, kan het faillissement hier eindigen.
  5. Verificatiefase: De curator controleert en documenteert de bezittingen en doet een voorstel aan de schuldeisers.

Schuldeisers kunnen het voorstel accepteren. Dan is het faillissement beëindigt. Als ze het niet eens zijn, verklaart de rechter insolventie. Dan worden bezittingen verkocht om schuldeisers te betalen. Een faillissement betekent niet altijd het einde: een doorstart is mogelijk.

Wat betekent faillissement voor je baan?

Bij een faillissement verlies je meestal je baan. De curator mag je contract opzeggen zonder toestemming van het UWV. Hierbij geldt een opzegtermijn van 6 weken, waarin je gewoon doorbetaald wordt. Soms maakt het bedrijf, of een deel ervan, een doorstart. In dat geval behoud je misschien je baan. Bij een goed voorbereide doorstart gaan in principe alle werknemers mee.

Rechten werknemers bij faillissement

Bij een faillissement behoud je het recht op je inkomen. Denk aan achterstallig loon, overuren, vakantiegeld, 13e maand of niet-opgenomen vakantiedagen. Je bent eigenlijk een schuldeiser, omdat je werkgever je nog geld verschuldigd is. Helaas sta je vaak achteraan in de rij, omdat de Belastingdienst en leveranciers voorrang krijgen. Maar je kunt in aanmerking komen voor een faillissementsuitkering van het UWV. Dit is een soort WW-uitkering die wordt verstrekt als je werkgever of curator niet langer in staat is om loon te betalen.

Doorstart na faillissement

Na het faillissement van een bedrijf, kan de curator beslissen om een doorstart te maken. Hierbij bekijkt de curator of het volledige bedrijf, of een deel ervan, kan worden voortgezet. De financiële situatie wordt daarvoor goed onderzocht. Meestal gaan de winstgevende delen van het bedrijf door.

Vragen of twijfels bij faillissement

Twijfel je over de gang van zaken rondom een faillissement? Of heb je vragen over achterstallig loon? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen over faillissement

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

  • Hulp bij je belastingaangiftes
  • Advies bij vragen over je werk en inkomen
  • Ondersteuning bij een arbeidsconflict