Wat extra bij de cao Swets ODV Maritiem 2022 - 2023

De vakbonden bereikten in juni 2022 een akkoord over de nieuwe cao 2022 – 2023 bij Swets ODV Maritiem. De lonen werden verhoogd met 3% per 1 januari 2022 en 3% per 1 januari 2023 en de netto reiskostenvergoeding ging per 1 januari 2022 naar € 0,21. Kort daarna kreeg iedereen in Nederland te maken met torenhoge inflatie.

Leden gaven aan dat de rekeningen niet meer te betalen waren. De Ondernemingsraad Swets ODV Maritiem en de bonden hebben vervolgens Swets benaderd om te vragen iets te doen aan het loon omdat de 3% voor 2022 niet toereikend is.
Waren de cao-onderhandelingen een paar maanden later begonnen, dan waren de werknemers nooit akkoord gegaan met de 3% cao-verhoging.

Alhoewel de cao door beide partijen is getekend, toonde Swets zich niet ongevoelig voor onze argumenten en waren zij bereid iets te doen aan het loon. Swets gaf aan dat er niet veel ruimte was de lonen te verhogen of een eenmalige betaling te doen voor 2022

Begin december heeft Swets aan de vakbonden voorgesteld per periode 1 van 2023 de lonen niet met de afgesproken 3% maar met 4% te verhogen. Voorts om vanaf periode
1 van 2023 de reiskostenvergoeding te verhogen naar € 0,23 cent onbelast.
De 1% verhoging (naar 4%) werkt structureel door in het loon en telt dus mee in het loon voor de sociale zekerheid en jullie pensioenopbouw.
 

Fijne feestdagen!

Arjan Baselmans
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 6 4782 6869
E: a.baselmans@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error