Start cao-onderhandelingen odv Swets/Blue Amigo en CNV Vakmensen

In de komende periode spreken we weer diverse malen met werkgever om te komen tot een nieuwe cao. De huidige cao loopt tot eind december 2023. Deze cao-ronde zouden we graag op enkele onderwerpen verder doorpakken. Zie jij dat ook zo, of zie jij andere zaken in de cao die je anders wilt zien, mail mij dan gerust.

De zaken waar we verdere op willen doorpakken zijn onder andere

Onafhankelijke functiewaardering en daarna eventueel een aanpassing van het loongebouw. Het beëindigen van de 92,5% regeling. CNV stelt voor dat werknemer het loon behoudt waarvoor hij is ingeschaald als hij/zij tewerk wordt gesteld op een project met een lager functieloon. Kortom afschaffing van de 92,5% van de persoonlijke inschaling “regeling” bij tewerkstelling op een project met een lager functieloon. Het beëindigen van het aanbieden van supplementen ter ondertekening.  Het beëindigen van de 900-uren regeling. Nu moet een medewerker 900 uur per jaar werken om in aanmerking te komen voor een periodiek.

Loon 

Gelijk werk, gelijk loon: op verschillende objecten werken medewerkers van Blue amigo samen met collega’s die werkzaam zijn voor een ander bedrijf. Het komt voor dat de Blue Amigo medewerkers voor hetzelfde werk een lager loon ontvangen dan de medewerkers van het andere bedrijf. CNV stelt voor dat medewerkers van Blue Amigo tenminste hetzelfde loon ontvangen als de medewerkers van het andere bedrijf. Daarvoor is het van belang dat werkgever en bonden laten onderzoeken of en zo ja hoe hoog het verschil in loon is voor medewerkers die via blue amigo werken en medewerkers die via een ander bedrijf op het object werken.

Dezelfde loonsverhoging voor bovenschaligen medewerkers als de loonsverhoging van de niet-bovenschalige medewerkers.

Over een looptijd van 2 jaar ontvingen jullie vanaf de eerste loonperiode van 2022   3%, vanaf de eerste loonperiode van 2023 3%. Na het afsluiten van de cao ging de inflatie door het dak en daarna was werkgever na enkele gesprekken bereidt om vanaf de eerste loonperiode in 2023  4% te bieden.

2023 heeft nog enkele maanden, dus weten we nog niet de totale inflatie over 2023. We kunnen wel stellen dat je met de loonsverhogingen van de lopende cao flink wat aan koopkracht hebt ingeboet. CNV stelt dan ook een flinke loonsverhoging voor. Voordat we percentages noemen, horen we graag eerst de bedrijfsresultaten.

Graag horen we van jou of je je in bovenstaande kunt vinden en of je nog andere suggesties hebt voor de cao. Je kunt mailen naar a.baselmans@cnvvakmensen.nl

De cao online

Je kunt het hele cao-traject ook online volgen. Reageer of stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject. Ga naar jouw cao-pagina

Arjan Baselmans
bestuurder CNV Vakmensen
E a.baselmans@cnvvakmensen.nl
M 06 4782 6869 

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error