Eindbod Swets ODV/Blue Amigo in cao-onderhandelingen met CNV Vakmensen

CNV Vakmensen voerde de afgelopen periode diverse keren onderhandelingen over een nieuwe cao met werkgever. CNV zette vooral in op het structureel verbeteren van de cao op onderwerpen zoals een onafhankelijke functiewaardering en daarna eventueel een aanpassing van het loongebouw, het voor eens en altijd oplossen van de minurendiscussie, het beëindigen van de 90% regeling, het beëindigen van het aanbieden van supplementen ter ondertekening, het beëindigen van de 1000-uren regeling. Ook wilde CNV contractvormen en andere begrippen helder definiëren. Een goede loonsverhoging hoorde natuurlijk ook tot een belangrijk gespreksonderwerp.

Het resultaat: een eindbod

Werkgever heeft medewerkers hard nodig, dus de loonsverhoging zou geen probleem moeten zijn. Bij de structurele onderwerpen duurde het lang voordat werkgever over de brug kwam.
Uiteindelijk kwamen we in de gesprekken niet verder en deed werkgever een eindbod.
CNV legt het negatief aan je voor. Je kunt stemmen of je voor of tegen het eindbod bent door te mailen naar: a.baselmans@cnvvakmensen.nl

Te kleine stappen

CNV Vakmensen vindt de toegezegde stappen in het eindbod te beperkt en ook zijn er in de min-uren discussie en over het loongebouw nog geen duidelijke afspraken gemaakt. Ook staan in het eindbod niet eerder met werkgever besproken onderwerpen zoals het verschil in loonsverhoging tussen bovenschaligen en de andere medewerkers.

Lees en oordeel vooral zelf.
Het volledige eindbod tref je aan, ook een lijst met definities en een bijlage met contracten en minuren.

Stuur je reactie, op- of aanmerkingen en stem voor of tegen voor 11 maart naar a.baselmans@cnvvakmensen.nl .

Mede namens kaderlid Leon de Ruiter,

Arjan Baselmans
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 47 82 6 869
E:  a.baselmans@cnvvakmensen.nl 

 

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error