Eindbod cao Swets ODV/Blue Amigo afgewezen

Jullie stemden tegen het eindbod voor de nieuwe cao 2022 – 2023 bij Swets ODV/Blue Amigo. Van de ontvangen stemmen, stemde de overgrote meerderheid tegen. Dank voor de opmerkingen en toelichtingen die jullie mailden. Hiermee is dus het eindbod afgewezen. Ook bij de andere twee vakbonden wezen de leden in meerderheid het eindbod af.

De hoofdargumenten waarom er tegen is gestemd:

  • Reiskosten,€ 0,19 netto per kilometer, is ontoereikend,
  • Loonsverhoging van 3% voor 2022 en 3% voor 2023, is onvoldoende,
  • 90% regeling, hier wil men vanaf
  • Minuren, betere afspraken
  • Toekenning periodiek, betere afspraken
  • Functiegebouw, betere afspraken

Lid werft lid

Als je een collega spreekt, heb het dan eens met elkaar over de cao en bovenstaande discussie. Of stuur deze nieuwsbrief eens door na één of meerdere collega's. Om een en ander deze cao-ronde en in de komende jaren te verbeteren, hebben we er graag leden bij om richting werkgever duidelijk aan te geven wat jij en je collega’s willen in je arbeidsvoorwaardenpakket. Ga naar www.cnv-ledenwerven.nl en maak je collega’s lid.

Hoe nu verder?

Inmiddels hebben de vakbonden aan Swets/Blue Amigo kenbaar gemaakt dat de meerderheid van stemmen het eindbod heeft afgewezen.

Vrijdag 1 april a.s. hebben wij een afspraak met Swets/Blue Amigo in Zwijndrecht om verder te onderhandelen over jullie cao. Dan komen bovenstaande punten aan bod.

Wordt dus vervolgd!

Mede namens kaderlid CNV Vakmensen, Leon de Ruiter

Arjan Baselmans
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 47 82 68 69
E: a.baselmans@cnvvakmensen.nl

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error