CAO Onderhandelingsresultaat 2021-2022 GD

Beste Mensen, Op 1 december 2020 hebben we een akkoord bereikt met GD over een tweejarige CAO. Hierbij een brief van FNV en CNV inzake de hoofdpunten en oproep om te stemmen over dit akkoord. Voorts een uitnodiging voor online ledenbijeenkomst op 8 december as Geef je op. Verder het totale onderhandelingsresultaat is bijgevoegd. Een goed akkoord wat in balans is en een stuk waardering voor de medewerkers voor hun inzet in 2020. Met vriendelijke groet, Peter de Ridder, bestuurder 06-51601997/p.deridder@cnvvakmensen.nl