CAO Gezondheidsdienst voor Dieren

CNV CAO inzet voor 2021 GD
Beste mensen,

De CAO Gezondheidsdienst voor Dieren loopt op 31 december 2020 af, tijd om de inzet voor de cao vanaf 2021 te bepalen vanuit CNV.

Op 28 september jl. zijn we bijgepraat door GD inzake de inzet van GD voor de volgende CAO. Op dit moment gaat zeer goed met GD in verband met het extra werk en omzet door corona testen en zal dit zich vertalen in een uitkering in 2021 inzake collectief resultaat afhankelijk belonen en dat is natuurlijk positief, maar het management is wel bezorgd voor de lange termijn waar een daling van de omzet wordt verwacht door afname van de veestapel in Nederland, hoe snel dit gaat is op dit moment lastig te voorspellen.

Inzet GD nieuwe CAO
1. Aanpassen BEO cyclus en wel om het "beoordeling"als voorwaarde om tot verbetering te komen van het inkomen  er uit te halen(van begin tot de eind van een salarisschaal) De werkgever komt met een voorstel om dit nader in te vullen.
2. De senioren ook toegankelijk te maken voor parttime medewerkers.

De pensioenregeling binnen GD is nader besproken en blijft voor de basisregeling(opbouw van aanvullend pensioen)ongewijzigd. De exedent pensioen regeling wordt aangepast en daar hebben jullie al een nieuwsbrief over ontvangen. De besparing op de premie wordt gedeeltelijk teruggegeven aan ALLE werknemers dmv een tijdelijke extra uitkering in december van elk jaar uitbetaald en van 0.6% van de loonsom.
Dit moet een reden zijn om collega's lid te maken van CNV(www.cnvvakmensen.nl/lidworden) want zonder de inzet van vakbonden was dit echt
niet zo afgesproken?

In de bijlage vindt U de inzet voor de nieuwe CAO vanuit CNV, heeft U andere punten dan wel aanvullingen, laat dit dan weten via de mail aan de ondergetekende, p.deridder@cnvvakmensen.nl Uiteraard houden wij u op hoogte van de cao gespreken, de eerste is op 19 oktober as.

Vragen, stel ze
Met vriendelijke groet,
Peter de Ridder en Jill Ruitenberg, cao delegatie lid CNV
Bestuurder CNV Vakmensen, 06-51601997

Downloads