Uitnodiging ledenvergadering CAO ACP

Op 15 januari jl. is er een CNV ledenvergadering geweest waarin we uiteindelijk niet tot stemming zijn overgegaan vanwege een aantal onduidelijkheden in het resultaat.

In de weken erna zijn we met jullie werkgever weer in gesprek gegaan en gekomen tot een nieuw en wat ons betreft beter uitgewerkt voorstel. De grootste wijziging zit hem in een verhoging van het structurele salaris naar 6,25% en voor nu geen afspraken om van een 36-urige naar 35-urige werkweek te gaan.

Deze en alle andere afspraken willen we graag aan jullie voorleggen en hopelijk kunnen we nu wel overgaan tot het in stemming brengen van het volledige resultaat.
De ledenvergadering zal zijn op 29 februari om 10:30 in zaal Energie.

Met vriendelijke groet,

Sijtze de Bruine
Onderhandelaar CNV Vakmensen