Stand van zaken cao overleg CNV Connectief

Vorige week dinsdag hebben we voor het eerst met het bestuur van CNV Connectief onderhandeld over de cao. In het eerste overleg hebben we aangegeven dat de ledenvergaderingen en het arbeidsvoorwaardenbeleid de basis vormden voor onze inzetbrief. Naar aanleiding van dit eerste overleg hebben we binnen ons mandaat enkele punten van de inzetbrief gewijzigd, aangescherpt en hebben we ook gereageerd op de voorstellen van de werkgever. Separaat hebben we ook een voorstel gedaan voor de leaseregeling. Beide documenten ontvangen jullie als bijlage.
Onze inzet
In onze ledenvergaderingen maakten jullie je grote zorgen over de inflatie, de gematigde loonontwikkeling van de afgelopen jaren en het concurrerend vermogen van de huidige cao. Het thuiswerken heeft na de COVID-19 periode een structurele plek gekregen in het arbeidsvoorwaardenbeleid. Dat vraagt wat van een organisatie maar ook in financieel opzicht ook iets van de medewerker. Deze ontwikkelingen waren voor ons leidend bij het opstellen van de voorstellenbrief.

Overleg met werkgever
Vorige week dinsdag zijn de voorstellen uitgewisseld en toegelicht. Daarna hebben we onze voorstellen aangepast en aangescherpt en een tegenvoorstel gemaakt. In de bijlage kunnen jullie kennisnemen van ons tegenvoorstel en een eerste reactie op de voorstellen van de werkgever. Onderstaand de belangrijkste punten:

  • Looptijd van 1 jaar, te weten van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023
  • Lonen per 1 januari verhogen met € 75,- nominaal en 5,5%
  • Een thuiswerkbudget van € 500,- per 5 jaar (faciliteiten)
  • Aanvulling tot 100% voor geboorteverlof en ouderschapsverlof

In onze eerste brief hadden we ook gevraagd de thuiswerkvergoeding te verhogen naar € 3, - per dag en Flexbenefits uit te breiden met duurzame opties zoals zonnepanelen, warmtepompen en boilers.

Reactie werkgever
In ons tegenvoorstel is impliciet te zien waar de werkgever op heeft ingezet. Wat de loonontwikkeling betreft hebben we het voorstel gekregen de lonen per 1 januari 2023 te verhogen met 3%. Dat staat nog te ver weg van het arbeidsvoorwaardenbeleid van alle CNV bonden, de inflatie en de zorgen die zijn geuit over ons arbeidsvoorwaardenpakket. Hier zal de werkgever echt op moeten gaan bewegen.

Hoe nu verder?
Er moet snel duidelijkheid komen over de cao en de Mobiliteitsregeling. We hebben de werkgever verzocht eerder met ons weer in overleg te treden dan 10 oktober. Voorafgaande aan de nieuwe onderhandelingsrondes gaan we ons tegenvoorstel en ons voorstel voor de leaseregeling delen met de werkgeversdelegatie.

We houden jullie op de hoogte!

Met vriendelijke groeten,
de onderhandelingsdelegatie,

Marc Dorst
Arno van Voorden
Hans Schenk
Jerry Piqué

E: j.pique@cnvvakmensen.nl
M: 0651602052

 

Downloads