Overleg mobiliteitsregeling begin april van start

De afgelopen weken is er formeel en informeel overleg gevoerd met het bestuur van CNV Connectief. Onderwerp van gesprek waren de Mobiliteitsregeling en een tijdelijke vergoeding voor de ambulante medewerkers die zelf een auto hebben aangeschaft om hun werk te kunnen doen. Ondanks onze redelijke argumenten wilde de werkgever tot onze grote teleurstelling met ons geen tijdelijke regeling overeenkomen. De werkgever wil de cao vanuit principiële redenen niet openbreken en het idee is verder dat de mobiliteitsregeling in voldoende mate tegemoet zal komen aan de voorstellen van de kadergroep.

De mobiliteitsregeling
In het cao-akkoord 2021 hebben partijen de afspraak gemaakt dat met behulp van externe expertise een onderzoek zal worden gedaan naar het toekomstig mobiliteitsbeleid. Het onderzoek is afgerond en op basis daarvan zou de werkgever op 24 februari ons voorstellen doen in het overleg. Omdat de werkgever meer tijd nodig heeft om tot concrete voorstellen te komen is het overleg verplaatst naar 4 april.

Tijdelijke regeling voor de “eigen rijders”
Vooruitlopend op de gesprekken over het mobiliteitsbeleid hebben we in het overleg met de werkgever gezamenlijk geconstateerd dat de ambulante medewerkers met een eigen auto vanwege de coronamaatregelen financieel in de knel kwamen. Dit had te maken met de vaste kosten die doorlopen en het verplichte thuiswerken waardoor er niet meer gedeclareerd kan worden. Een situatie die al twee jaar speelt. Daarnaast lopen de brandstofprijzen de laatste maanden enorm hard op. De afspraak was dat de werknemersdelegatie een voorstel zou doen om de financiële pijn te verzachten.

Vooruitlopend op het mobiliteitsbeleid hebben we een voorstel geformuleerd van tijdelijke aard. Ons voorstel bevatte de volgende punten:

  • Een maandelijkse netto vergoeding van € 100, -
  • Een kilometervergoeding van € 0,37
  • Looptijd: 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 of totdat de nieuwe mobiliteitsregeling in werking treedt.

In eerste instantie werd ons voorstel zonder verdere inhoudelijke argumentatie afgewezen. Dat is natuurlijk heel vreemd. Informeel overleg leerde ons dat de werkgever principiële bezwaren had tegen het openbreken van de cao, dat de situatie van het thuiswerken verleden tijd lijkt te zijn en de mobiliteitsregeling zou veel beter worden voor de medewerkers. Het was daarom zaak om daarover zo snel mogelijk met elkaar in overleg te treden.
Als kadergroep waren we zeer teleurgesteld over de houding van de werkgever. Er is gezamenlijk geconstateerd dat er een knelpunt is voor de “eigen rijders” en er is ons gevraagd een voorstel te formuleren. De verwachting was dan wel dat er een basis is om hierover in overleg te gaan en tot een oplossing te komen.Nieuwe bestuurder
Ike Wiersinga heeft een ander werkpakket gekregen bij CNV Vakmensen. Jerry Piqué is haar vervanger en zal het cao-overleg en het reguliere overleg gaan doen met het bestuur.


Met vriendelijke groeten,
De onderhandelingsdelegatie,

Hans de Jong
Hans Schenk
Jerry Piqué